2 July 2018

De oorlog in Syrië, Israëls volgende project?

Israëls generaals barsten van zelfvertrouwen. Gaan zij in een uithoek van Syrië hun hand overspelen?

Daraa, waar Russen en Amerikanen elkaar ontmoeten

In een klein gebied dat grenst aan de door Israël bezette Golan Hoogvlakte vechten Assad eenheden, anti-Assad islamisten en de Israëlische luchtmacht plus inlichtingendiensten. Russen en Amerikanen houden elkaar scherp in de gaten terwijl Iraanse adviseurs er actief zijn aan de kant van het Syrische leger.

Vandaag komen uit het gebied berichten over veroveringen door het leger van Assad. Daraa raakt ingesloten en het rebellengebied waarschijnlijk in tweeën gedeeld. De Russische luchtmacht heeft hier een belangrijke rol gespeeld. Dat is tegenslag voor Israël. De Syrische luchtmacht stond altijd machteloos tegen de Israëlische maar de Russische vliegtuigen kunnen niet zonder grote risico’s door Israël aangevallen worden.

Rusland is terug op het Midden-Oosten toneel

Het bewind Assad heeft met steun van Rusland in het grootste deel van het land een eind aan de strijd gemaakt. In veel steden heerst de rust van het graf, miljoenen vluchtelingen durven of kunnen nog niet terug. Al in 2013, in een vroeg stadium van de burgeroorlog heeft Israël in en rond Daraa een rebellengroep geholpen. Dat was het Al-Nusra front dat nauw verwant is aan Al-Qaida, dus een groep waarvan je zou aannemen dat het Westen, de VS voorop die als terroristisch zou veroordelen. Nee dus. In plaats daarvan zagen wij in onze media berichten over “humanitaire hulp” in Israëlische ziekenhuizen aan gewonde strijders van Al-Nusra (de naam is inmiddels gewijzigd maar de aard van het beestje is dezelfde).

Israël terug van nooit weggeweest

Vanaf 2013 heeft Israël meer dan honderd bombardementen in Syrië uitgevoerd. Uit Washington komen al maanden berichten over zeer nauwe afstemming tussen het Pentagon en de Israëlische militairen. Met de benoeming van Mike Pompeo als minister van Buitenlandse Zaken en John Bolton als topadviseur van Trump staan de neoconservatieven uit de tijd van de tweede Irakoorlog (2003) weer aan het roer. Het korte termijn doel van Israël is Iraanse adviseurs weg te jagen uit dit gebied en de transportroute van Iran naar Hezbollah in Libanon te onderbreken.

Syrië, Iran en verder?

Israël heeft ook bij dit ‘project’ de volle steun van de VS. Wat houdt beide tegen om verder in de aanval te gaan? Rusland tot nu toe. Binnenkort spreken Trump en Poetin elkaar in Helsinki. Pompeo heeft al gezegd dat ‘Syrië’ één van de gespreksthema’s zal zijn. En: wie ‘Syrië’ zegt, zegt ‘Iran’ en wie ‘Iran’ zegt denkt aan Hezbollah en uiteindelijk aan Libanon.

De redactie

Foto: zegevierende islamisten voor de komst van de Russen

BDS Nederland op Twitter