3 February 2019

In verband met internationaal recht: Spaans spoorbedrijf doet niet mee aan aanbesteding Jeruzalemlijn.

De Spaanse fabrikant van spoorwegmaterieel CAF weigert deelname aan een project voor een nieuwe, tweede, light-railverbinding in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Dit bericht Maan News.

De weigering komt voort uit protesten van werknemers van het bedrijf. In de mededeling van het bedrijf werd gemeld dat het ervan had afgezien om deel te nemen aan een uitschrijving (een ‘tender’) voor de aanleg en de exploitatie van een deel van de lijn die door bezet Oost-Jeruzalem gaat lopen. De reden is “omdat het strijdig is met het internationaal recht”. Er zijn volgens het bericht van Maan meer bedrijven die om deze reden niet meedoen omdat zij politieke problemen vrezen.

De lijn waar het om gaat is een groot infrastructureel project. Het gaat om een investering van € 1,4 miljard en strekt zich uit over 22 kilometer. Voor de CAF, een van de grote Spaanse maatschappijen op dit gebied, weegt zwaar dat de Israëlische regering de lijn onder meer laat lopen door een gebied dat in Palestijnse handen is en dat onteigend zal worden. In de woorden van Caf: “The General Assembly of the United Nations and the International Court of Justice, through various resolutions, have said that they are against the occupation of land through which will pass the section of the railway.”

De redactie

Foto:

BDS Nederland op Twitter