7 March 2018

Maandelijks bericht: Staat van Beleg

Van dag tot dag registreert het team achter de site Staat van Beleg (SvB) mensenrechtenschendingen die in de bezette gebieden plaatsvinden. De site biedt een Nederlandstalige en een Engelstalige versie.

Elke maand wijzen wij onze lezers/bezoekers op het nieuwe overzicht van SvB. Het overzicht van februari 2018 registreert maar liefst 766 gewelds- en andere incidenten die als mensenrechtenschending kunnen worden aangemerkt. SvB beschikt over 171 rapporten en analyses van deze incidenten.

Telkens kiest SvB een thema aan de hand waarvan een nadere analyse van de gegevens wordt uitgevoerd. In januari was dat het thema kinderen. Ditmaal is dat het geweld door kolonisten. Een citaat uit de februari-analyse van SvB:

Deze aanvallen bestaan uit het bestormen van Palestijnse steden en dorpen, het uitvoeren van Talmoedische rituelen in Islamitische plaatsen, het aanbrengen van racistische leuzen op auto’s en huizen, aanvallen op Palestijnen en hun bezittingen, het ontwortelen van gewassen en bomen, etc. Price tags, ook bekend als “gezamenlijke verantwoordelijkheid” (Arvut Hadadit), is de naam die gegeven wordt aan vandalisme door joodse fundamentalisten, gericht op de Palestijnse bevolking, christenen, linkse Israëlische joden en Israëlische veiligheidstroepen.” Lees verder op: Aanvallen van kolonisten op Palestijnen nemen toe.

Door deze registratie kon intussen een indrukwekkend archief worden opgebouwd dat betrekking heeft op meerdere jaren. Meer hierover op de site van Staat van Beleg.

Een kort interview van docP met SvB is te vinden op: https://www.docp.nl/interview-met-de-werkgroep-staat-van-beleg/.

De redactie

BDS Nederland op Twitter