12 June 2019

1062 Israëlische onderzoeksprojecten profiteren van EU-programma

De foute EU-ambassadeur in Israël is weer erg enthousiast: “Ieder jaar vieren wij de samenwerking tussen EU en Israël op het gebied van onderzoek en innovatie”. Het gaat om ‘Horizon 2020’, het Europese programma waar ook Israël op mee mag liften. Hieronder de vertaling van een juichend artikel dat illustreert hoezeer Israël als niet-Europees land profiteert van Europese subsidies. De deelname van Israël aan dat programma in 1996 was een beloning voor de start van het vredesproces (‘Oslo’) en het meewerken aan de zelfstandige Palestijnse staat ….

EU kent 742 miljoen euro toe aan 1062 Israëlische wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Met een prijsuitreiking in het Peres Centrum voor Onderzoek en Innovatie in Jaffa vierde de EU-Delegatie voor Israël samen met het Israël-Europa Research en Innovatie Directoraat (ISERD) en de Israël Innovatie Autoriteit op 4 juni jl. hun wetenschappelijke samenwerking in het kader van het Horizon 2020 programma. Er werden prijzen uitgereikt aan 423 Israëlische bedrijven en onderzoekers die in 2018 Horizon 2020-subsidies toegekend kregen. Sinds de start van het Horizon 2020 programma tot eind 2018 hebben 1062 Israëlische projecten meer dan 742 miljoen euro aan subsidies ontvangen.

Het Horizon 2020 programma is het grootste programma voor onderzoek en innovatie ter wereld, met een budget van zo’n 80 miljard euro verspreid over 7 jaar. Israël is sinds 1996 partner in de EU-kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie en was daarmee het eerste niet-Europese land dat hieraan deelnam. De Israël Innovatie Autoriteit verklaarde dat het EU-Israël partnerschap de afgelopen jaren heeft geleid tot kwaliteitsverhoging van Israëlische academische en industriële projecten en tot investeringen in onderzoeksinfrastructuur en lange termijn, innovatief onderzoek mogelijk heeft gemaakt.

De Europese Onderzoeksraad (ERC), onderdeel van Horizon 2020, ondersteunt ‘grensverleggend onderzoek’. Israëlische onderzoekers zijn buitengewoon succesvol geweest in het ERC-programma en Israëlische universiteiten en onderzoeksinstituten staan in de top tien van organisaties wereldwijd waar onderzoekers met een ERC-beurs werken.

De EU-ambassadeur in Israël, Emanuele Giaufret, verklaarde: “Ieder jaar vieren wij de samenwerking tussen EU en Israel op het gebied van onderzoek en innovatie en huldigen wij de Israëlische winnaars binnen het EU-programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Wij hebben een ‘plastic-vrije’ prijsuitreiking georganiseerd, waarmee wij onze steun tonen aan een cruciaal thema waarbij de EU wereldwijd leiderschap heeft genomen. Beleid ter bevordering van de duurzaamheid van de planeet voor toekomstige generaties moeten ondersteund worden met technologie, onderzoek en innovatieve oplossingen, waarbij samenwerking tussen EU en Israël een sleutelrol kan vervullen.”

Nili Shalev, algemeen directeur van ISERD verklaarde dat “het Europese Kaderprogramma bedrijven en onderzoekers vele voordelen biedt, naast de royale financiering. Het verhoogt de kwaliteit van onderzoek, maakt het aanstellen mogelijk van hoogkwalitatieve werknemers, investeert in hoogwaardige apparatuur en faciliteert werken volgens internationale normen. De subsidie maakt het bedrijven mogelijk om zich in korte tijd op de markt te zetten en interactief te handelen met vele potentiële klanten. Het Programma plaatst deelnemers in de voorhoede van mondiaal onderzoek op het gebied van milieu en maatschappelijke vraagstukken.

Een van de (onderszoeks)projecten die in 2018 subsidie ontving is V-LAP van het Israëlische bedrijf Vectorious – een mini draadloos hartimplantaat dat de hartfunctie monitort en alle gegevens rechtstreeks naar de kliniek of het ziekenhuis stuurt waar de patiënt onder behandeling staat. Voor het eerst kunnen artsen weloverwogen beslissingen nemen en hun patiënten een betere behandeling geven, gebaseerd op real-time klinische gegevens.

Triox Nano uit Jeruzalem kreeg een subsidie van 2 miljoen euro om de ontwikkeling van hun nieuw platform voor levering van medicijnen SMARTIOX, dat materiaal en DNA technieken combineert om vrouwen met borstkanker te behandelen door het actieve deel van de chemotherapie rechtstreeks te injecteren in de tumor. Dit platform kan in de toekomst ook toegepast worden bij de behandeling van andere ziektes.

De redactie (bron: tazpitnewsagency

Foto: EU

BDS Nederland op Twitter