13 July 2018

Metropoolregio dwingt reiziger en belastingbetaler mee te betalen aan kolonistenbussen

Palestijn wordt uit Egged-bus gesleept

Woensdag maakte de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bekend dat Egged Bus Systems (EBS) het vervoer mag gaan uitvoeren in de streek Haaglanden. De vergunning loopt van augustus 2019 tot eind 2030 en omvat de gemeenten Westland, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Wassenaar. Begin januari werd reeds bekend dat busmaatschappij EBS mag gaan rijden in de regio Voorne-Putten.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die deze lijnen heeft aanbesteed, haalt daarmee een bedrijf in huis dat intensief is betrokken bij de bezetting en de illegale Israelische nederzettingen in bezet gebied. MRDH gaat hiermee in tegen het beleid van de Nederlandse overheid, die economische relaties met bedrijven in Israëlische nederzettingen, in bezet Palestijns gebied, nadrukkelijk ontraadt.

Ook de Verenigde Naties hebben voor het zaken doen in relatie tot mensenrechten richtlijnen. Daar is zelfs een Nederlands actieplan op gebaseerd, het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’. Het is tegen die achtergrond een vreemde zaak dat een lagere overheid in Nederland dan toch zaken doet met zo’n bedrijf.

EBS is een Europese vestiging van het Israelische bedrijf Egged. Egged onderhoudt buslijnen die de nederzettingen met elkaar en met Israel verbinden. Daarmee is het medeplichtig aan Israels nederzettingenbeleid, illegaal volgens internationaal recht. Die bussen zijn bovendien vaak verboden voor Palestijnen, zoals er destijds in Zuid-Afrika bussen “slegs vir blankes” waren en verboden voor zwarten. De winst die EBS maakt komt ten goede aan onder meer Egged.

Wie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag met de bus reist betaalt zo vanaf volgend jaar mee aan de bezetting en de kolonisatie van Palestijnse grond. Tevens ontvangt EBS, naast de inkomsten van de reizigers, 400 miljoen euro voor dit contract, afkomstig uit belastinggeld. Ook de belastingbetaler die niet met de bus reist betaalt dus mee.

DocP heeft de metropoolregio en alle 23 betrokken wethouders op verschillende momenten tijdens de aanbestedingprocedure ingelicht over de bezwaren tegen het gunnen van dit contract aan EBS. Die menen in reactie daarop te kunnen volstaan met de mededeling dat de (Nederlandse) rechtspersoon EBS over een gedragsverklaring beschikt waaruit volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat er tegen het Nederlandse EBS geen bezwaren bestaan op defensie- en veiligheidsgebied. Oftewel, zolang EBS in Nederland niet hetzelfde beleid hanteert als het moederbedrijf Egged in de bezette gebieden, doet het er niet toe waar in Nederland gemaakte winst voor gebruikt wordt.

BDS Nederland op Twitter