15 April 2018

Staat van Beleg overzicht maart

Elke maand wijzen wij onze lezers/bezoekers op het nieuwe overzicht van Staat van Beleg (SvB). Van dag tot dag registreert het team achter de site SvB mensenrechtenschendingen die in de door Israël bezette gebieden plaatsvinden. Het overzicht van maart 2018 registreert 832 gewelds- en andere incidenten die als mensenrechtenschending kunnen worden aangemerkt. SvB raadpleegde daarvoor 174 rapporten en analyses.

Ook kiest SvB elke maand een thema aan de hand waarvan een nadere analyse van de gegevens wordt uitgevoerd. In maart 2018 is dat het woord ‘genocide’. Wat houdt het in en is het van toepassing op het Israëlische beleid? Staat van Beleg schrijft: Wanneer we spreken van genocide denken de de meeste mensen aan de Holocaust, het uitmoorden van de oorspronkelijke bevolking van Amerika, de Bosnische genocide of één van de vele andere gevallen van massamoord. Niet veel mensen zullen denken aan de misdaden die begaan zijn door Israël jegens de Palestijnen, wellicht omdat er niet overduidelijk sprake is van systematisch uitmoorden. Maar wanneer we de definitie van genocide onder de loep nemen dan gaat het om heel wat meer dan massamoord alleen. We hoeven geen bergen van opgestapelde lijken te zien om vast te stellen of er misdaden zijn gepleegd. Het ‘Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide’ werd door de Verenigde Naties aangenomen en in 1951 bekrachtigd. (Resolutie 260) Het bevat een internationaal erkende definitie van genocide, tevens aangenomen door het Statuut van Rome op basis waarvan het Internationaal Strafhof is opgericht.

Lees verder op de site van Staat van Beleg.

de redactie

foto: Staat van Beleg

BDS Nederland op Twitter