17 July 2018

Juli overzicht ‘Staat van Beleg’. Cijfers over geweld en ontmaskering van leugens.

De Nederlandse organisatie Staat van Beleg heeft zoals gebruikelijk zijn maandelijkse overzicht gepubliceerd over de mensenrechtenschendingen in de door Israël bezette gebieden. Staat van Beleg heeft er de afgelopen maand 695 geregistreerd. De website toont in zijn archief ook verwijzingen naar informatiebronnen en rapporten.

Ook analyse ‘fake news’

Bij het overzicht voor de maand juni is een interessante analyse gevoegd – met concrete voorbeelden – van de manier waarop Israël fake news fabriceert, en dat allang deed voordat die term dankzij Donald Trump tot het dagelijks spraakgebruik ging behoren. Het actuele voorbeeld dat Staat van beleg geeft speelt zich af aan de rand van Gaza, het kamp waar twee miljoen mensen opgesloten zitten:

Vorige maand zijn we getuige geweest van een aantal valse claims die door Israëlische functionarissen en woordvoerders van het Israëlische leger werden verspreid om de gruwelijke oorlogsmisdaad, het doden van de 23-jarige verpleegkundige Razan Al-Najjar, te rechtvaardigen. De eerste reactie van het Israëlische leger was dat er onopzettelijk op haar geschoten was. Daarna kwam een andere leugen waarbij werd geclaimd dat Razan door Hamas gebruikt was. In een gefabriceerde video wordt Razan getoond die zegt dat ze als “menselijk schild” optrad. Dit is slechts een voorbeeld van hoe Israël haar eigen waarheid fabriceert.

Gevangen in het ‘framework’

De Israëlische leugens zijn ingebed in een uitgebreid stelsel van beweringen, het zogenaamde framework rond de joodse staat en het zionisme. Staat van Beleg geeft veel voorbeelden zoals:

Er waren geen Palestijnen in Palestina voordat het Zionisme aan de macht kwam.’

God heeft het land aan de Joden gegeven dus de Arabieren zijn de bezetters.’

Hamas gebruikt burgers in de Gazastrook als menselijke schilden.’

Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten.’

Enzovoort. Bij elk van deze beweringen staat een korte, simpele weerlegging waar nodig met cijfers.

Het zwakke van dit door Israël gepromote framework is dat deze beweringen naast de werkelijkheid staan. Anders gezegd: het zijn botte leugens. Het sterke is dat deze ‘alternatieve werkelijkheid’ één geheel vormt. Wie per se in de joodse staat wil geloven en zich afsluit voor de realiteit van wat daar gebeurt vindt hier een gesloten verhaal zonder verwarrende feiten. In de Verenigde Staten zitten tientallen miljoenen evangelicale christenen (maar ook veel anderen) in deze stolp die hen onbereikbaar maakt voor de realiteit.

De redactie

BDS Nederland op Twitter