22 June 2018

Supporters moordenaars Dawabshe familie dansen weer, beschavingsdieptepunt in Israël

Vrienden en medestanders van de moordenaars die in 2015 het gezin Dawabshe levend verbrandden stonden te zingen voor de rechtbank. Al eerder hadden zij feest gevierd met leuzen en liederen over de moord, in december 2015 nota bene tijdens een bruiloftsfeest. Bij de rechtbank was nu de grootvader aanwezig van het jongetje Ahmad die als enige van het gezin overleefde, zij het met zware brandwonden. In zijn bijzijn werden woorden gezongen die te weerzinwekkend zijn om te herhalen. Grootvader Hussein werd vergezeld door twee belangrijke Palestijnse politici die eerder acte de présence gaven in moeilijke situaties, Knessethleden Ayman Odeh en Ahmed Tibi.

Odeh en Tibi (die een video opnam van wat er gebeurde) gaven lucht aan hun verontwaardiging over het feit dat er politie aanwezig was die geen enkele reactie vertoonde. Er gebeurde nog iets. Er werd een lied aangeheven waarin de namen van levende familieleden werden genoemd met de duidelijke suggestie dat ook zij aan de beurt moeten komen. Sterker nog, deze mensen konden zich afgelopen maand nog net uit de voeten maken toen er weer een molotovcoctail door het raam naar binnen werd gegooid. In Europa is minder nodig om van een terroristische dreiging te spreken.

Ahmed Tibi: “If 20 Arab youths were shouting about a Jewish fatality (…) How many of them would have gone home with broken legs? How many would have been arrested? (…) Legs are only broken to Arabs in Haifa, not to Jews. Part of the reason it was horrifying was the police’s indifference, like nothing had happened. (…) not a single minister (said anything) (…) and in particular not the prime minister, who knows how to retweet awful things. He remained quiet instead of condemning this sickening phenomenon”.

Deze keer bleef de internationale pers stil. Reageerde de Israëlische politieke top daarom niet? Als de media buiten Israël niet reageren dan zien wij waarschijnlijk het ware gezicht van de cultuur die zich inmiddels in Israël heeft ‘gesettled’. Het versterkt de overtuiging dat alleen externe druk – bijvoorbeeld uitgaande van de BDS beweging – dit land nog kan beïnvloeden.

De redactie

Foto: Hussein Dawabshe in 2016 met zijn kleinzoon (met brandwonden)

BDS Nederland op Twitter