24 January 2018

Voorne-Putten moet in de apartheidsbus

Begin januari werd bekend dat busmaatschappij EBS mag gaan rijden in de regio Voorne-Putten. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die deze lijnen heeft aanbesteed, haalt daarmee een bedrijf in huis dat intensief is betrokken bij de bezetting en de illegale Israelische nederzettingen in bezet gebied. MRDH gaat hiermee in tegen het beleid van de Nederlandse overheid, die economische relaties met bedrijven in Israëlische nederzettingen, in bezet Palestijns gebied, ontraadt. En overtreedt ook VN-richtlijnen.

EBS is een Europese vestiging van het Israelische bedrijf Egged. Egged onderhoudt buslijnen die de nederzettingen met elkaar en met Israel verbinden. Daarmee is het medeplichtig aan Israels nederzettingenbeleid, illegaal volgens internationaal recht. Die bussen zijn bovendien vaak verboden voor Palestijnen, zoals er destijds in Zuid-Afrika bussen “slegs vir blankes” waren en verboden voor zwarten. De winst die EBS maakt komt ten goede aan onder meer Egged. Wie op Voorne-Putten met de bus reist betaalt zo vanaf eind dit jaar mee aan de bezetting en de kolonisatie van Palestijnse grond. DocP heeft aangekondigd hier actie op te ondernemen.

De Nederlandse regering ontraadt bedrijven nadrukkelijk om economische relaties te hebben met Israelische nederzettingen. Het is tegen die achtergrond een vreemde zaak dat een lagere overheid in Nederland dan toch zaken doet met zo’n bedrijf. De concessie is voor maar liefst tien jaar en EBS ontvangt daar, naast de inkomsten van de reizigers, zo’n honderd miljoen voor, afkomstig uit belastinggeld. Ook de belastingbetaler die niet met de bus reist betaalt dus mee.

Ook de Verenigde Naties hebben voor het zaken doen in relatie tot mensenrechten richtlijnen. Daar is zelfs een Nederlands actieplan op gebaseerd, het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’

De redactie

Foto: Palestijn wordt een Egged-bus uitgesleept.

BDS Nederland op Twitter