18 December 2020

31 Palestijnse en Europese mensenrechtenorganisaties, netwerken en vakbonden eisen dat Baskische bedrijf CAF wordt opgenomen in VN nederzettingen database

CAF zal de Jerusalem Light Rail die illegale nederzettingen op het bezette Palestijnse grondgebied met elkaar verbindt, uitbreiden en exploiteren.

31 vooraanstaande mensenrechtenorganisaties, netwerken en vakbonden uit Palestina en Europa hebben een rapport ingediend bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) in Genève, waarin wordt geëist dat Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) wordt opgenomen in de VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij de illegale nederzettingenonderneming van Israël vanwege haar rol bij het uitbreiden en exploiteren van de Israëlische Jerusalem Light Rail (JLR), die de illegale nederzettingen van Israël in bezet en geannexeerd Jeruzalem verankert.

Organisaties die het rapport hebben ingediend, zijn onder meer Amnesty International Spanje, Al-Haq, het Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), 11.11.11, CNCD-11.11.11, de European Legal Support Centre (ELSC), NOVACT – Internationaal Instituut voor Geweldloze Actie, The Rights Forum, Transnational Institute (TNI) en War on Want.

De VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij de illegale nederzettingenonderneming van Israël werd gepubliceerd in februari 2020 en bevatte 112 Israëlische en multinationale bedrijven, waaronder de Israëlische partner van CAF in de JLR, Shapir. OHCHR heeft het mandaat om de database jaarlijks bij te werken. In 2016 en 2017 achtte de VN-Mensenrechtenraad het JLR illegaal en zei dat het “duidelijk in strijd is met het internationaal recht en relevante resoluties van de Verenigde Naties”.

Het gezamenlijke rapport dat aan het OHCHR is voorgelegd, legt uit dat: “Door de nederzettingen, West-Jeruzalem en Israël onderling te verbinden en de mobiliteit daartussen te vergemakkelijken, draagt ​​de JLR aanzienlijk bij aan het onderhoud en de uitbreiding van Israëls illegale nederzettingen in bezet Oost-Jeruzalem en aan de versteviging van Israëls illegale annexatie van de stad, wat uiteindelijk de annexatie van bezet Palestijns gebied door Israël consolideert, in strijd met het internationaal recht.”

Maha Abdallah van het Cairo Institute for Human Rights Studies zei:

Door de uitvoering van het project in het bezette en geannexeerde Oost-Jeruzalem is CAF betrokken bij grove en systematische schendingen van fundamentele mensenrechten tegen Palestijnen.

Abdallah voegde toe:

De aanleg van de bestaande “Rode Lijn” heeft al geresulteerd in een aanzienlijke onteigening van Palestijnse eigendommen, terwijl de nieuwe “Groene Lijn” de nederzetting Gilo zal bedienen, naast andere illegale nederzettingen, waarvan het bestaan ​​en de groei de Palestijnen de toegang tot en het gebruik van hun land en hulpbronnen ontzegt.

Met dit doel voor ogen moet de OHCHR zijn mandaat in zijn geheel vervullen door de VN-database jaarlijks bij te werken met bedrijven die betrokken zijn bij Israëls illegale nederzettingenonderneming – zoals oorspronkelijk gemandateerd door de Mensenrechtenraad in resolutie 31/36 van 2016.

Wesam Ahmad, Al- Haq’s Coördinator voor  Bedrijfsleven en Mensenrechten zei:

De database is een belangrijk hulpmiddel om de economische stimuleringsstructuur bloot te leggen die het mogelijk heeft gemaakt dat een militaire bezetting muteert in een situatie van hedendaags kolonialisme, en de rol van bedrijven zoals CAF moet worden behandeld in de jaarlijkse bijwerking.

Giovani Fassina, programmadirecteur van het ELSC, zei:

Het voortdurende opereren van CAF in het bezette Palestijnse gebied is illegaal volgens het internationaal recht. Door zakelijke belangen boven de rechten van Palestijnen die leven onder een langdurige en illegale bezetting te stellen, heeft CAF ervoor gekozen om winst boven menselijkheid te stellen. Ik hoop dat door haar opname in de VN-database CAF de oproep van het maatschappelijk middenveld zal horen en zich terug zal trekken uit het JLR-project.

In februari 2020 lanceerden 70 Baskische groepen een campagne waarin CAF werd opgeroepen om zich terug te trekken uit de JLR. Twee weken geleden protesteerden mensen in heel Baskenland – in Iruña, Bilbao, Gasteiz en Oñati – om te eisen dat CAF stopt met de bouw van de JLR. Kepa Torrijos uit Sodepaz, een van de ondertekenende organisaties uit Baskenland, zei: “Groepen in Baskenland werken onvermoeibaar om de Baskische medeplichtigheid aan de Israëlische apartheid te beëindigen. We werken nauw samen met vakbonden binnen CAF die vanaf het allereerste begin het bedrijf eveneens hebben opgeroepen niet deel te nemen aan de biedingen. De belangrijkste ondernemingsraad op het hoofdkantoor van CAF in Beasain heeft CAF opgeroepen om zich terug te trekken uit het project. We zijn ook verbonden met groepen in heel Europa die proberen om CAF uitgesloten te krijgen van openbare aanbestedingen totdat CAF haar betrokkenheid bij de Israëlische apartheid beëindigt.”

Bovendien roepen Spaanse mensenrechtenorganisaties, vakbonden in Noorwegen en maatschappelijke groeperingen in het Verenigd Konkinkrijk op dat CAF wordt uitgesloten van openbare aanbestedingen in hun land vanwege haar constructiewerkzaamheden aan de JLR.

Op dinsdag 15 december 2020 blokkeerden Israëlische activisten de bouw van de Jerusalem Light Rail in de nederzetting Gilo. Ze hielden een spandoek vast met de tekst “CAF Get Off Israel’s Apartheid Train” en riepen CAF op om zich terug te trekken uit het JLR-project.

Volledige lijst van ondertekenaars:

  1. 11.11.11
  2. Al-Haq
  3. Amnesty international Spain
  4. Association France Palestine Solidarité (AFPS)
  5. Belfast Trades Union Council
  6. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  7. CNCD-11.11.11
  8. Comité Solidaridad con la Causa Árabe – [email protected]
  9. Craigavon Trades CouncilE
  10. uropean Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP)
  11. European Legal Support Center (ELSC)
  12. European Trade Union Network for Justice in Palestine
  13. Fagforbundet – Norwegian Union of Municipal and General Employees
  14. ICAHD Finland
  15. Mundubat
  16. Northern Ireland Public Service Alliance (NIPSA)
  17. Norwegian People’s Aid
  18. Norwegian Union of Railway Workers
  19. NOVACT – International Institute for Nonviolent Action.
  20. Palestinian Center for Human Rights (PCHR)
  21. Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) and its members:
   • Al-Haq, Law in the Service of Mankind.
   • Al Mezan Center for Human Rights
   • Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
   • Palestinian Center for Human Rights
   • DCI – Defense for Children International – Palestine
   • Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center
   • Aldameer Association for Human Rights
   • Ramallah Center for Defense of Liberties and Civil Rights
   • The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office) – Observer Member
   • Muwatin Institute for Democracy and Human Rights – Observer Member
  22. Paz con Dignidad
  23. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
  24. Sodepaz
  25. SUDS
  26. The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
  27. The Rights Forum
  28. Transnational Institute (TNI)
  29. Union syndicale Solidaires
  30. War on Want
  31. Women in Black (Vienna)

 Doneren 

BDS Nederland op Twitter