Laatste nieuws
Meer nieuws
Persbericht ECCP, Brussel, 13 mei 2020 Gisteren vernietigde het EU-Hof van Justitie in Luxemburg een besluit van de Europese Commissie om de registratie van een Europees burgerinitiatief (ECI) te weigeren, waarbij de Commissie werd verzocht wetgeving te initiëren om handel tussen de EU en illegale nederzettingen in bezette…
Laatste actie
bekijk alle acties
Stuur een mail naar de 3 grote inkooporganisaties, die 19 supermarktketens in Nederland voorzien van goederen. Vertel hen dat je als consument niet medeplichtig wilt worden gemaakt aan mensenrechtenschendingen door gesjoemel met Europese regelgeving en dat je er recht op hebt te weten waar je dadels precies vandaan komen.
Wat staat solidariteit in de weg als het gaat om de Palestijnse & Koerdische zaak? In het conflict tussen Israël en de Palestijnen en Turkije met de Koerden, valt op dat Israël openlijk ‘de Koerdische zaak’ steunt en Turkije op haar beurt weer openlijk de Palestijnen. Dit terwijl de ‘eigen minderheden’ juist onderdrukt worden door Turkije en Israël. In Nederland zijn beide conflicten vaak onderwerp van heftige discussies vanuit verschillende perspectieven die bredere solidariteit en bewegingsbouw in de weg staan.
BDS Nederland op Twitter