22 January 2021

Antisemitisme-chef EU blijft bij flagrante leugens

Ali Abunimah via Electronicintifada.net

EU anti-semitisme coordinator Katharina von Schnurbein (Chambre des Députés)

Dit verhaal gaat over hoe ambtenaren van de Europese Unie verantwoording afleggen wanneer ze worden betrapt op een flagrante leugen ten bate van Israël.

Eerder deze week schreef ik over een grote juridische overwinning voor activisten voor Palestijnse rechten in Spanje.

In 2015 riep de groep BDS País Valencià een muziekfestival op om een optreden van Matthew Paul Miller, de zanger die de artiestennaam Matisyahu gebruikt, te annuleren omdat hij anti-Palestijnse uitspraken had gedaan en geld had ingezameld voor de Israëlische bezettingsleger.

Deze maand verwierp een rechtbank in Valencia beschuldigingen van haatmisdrijven tegen de activisten. De rechters concludeerden dat ze de aanwezigheid van Miller op het festival alleen aanvechten vanwege zijn vermeende opvattingen over het Israëlische beleid, “niet vanwege zijn joodse status, religie of enige andere omstandigheid.”

De Spaanse rechtbank bevestigde ook de historische uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens afgelopen juni dat het oproepen tot boycots van Israël vanwege zijn misdaden tegen Palestijnen niet antisemitisch is en een beschermde politieke uiting is.

Hoewel de feiten over het incident in Spanje vanaf het begin duidelijk waren, is de recente uitspraak een volledige vrijspraak van de activisten door onpartijdige rechters.

Toch heeft de Europese Unie de afgelopen jaren de activisten besmeurd door ten onrechte te beweren dat ze alleen tegen Miller protesteerden omdat hij joods is.

Deze valse beschuldiging van antisemitisme werd gedaan door Katharina von Schnurbein, de antisemitismecoördinator van de EU, tijdens een conferentie in 2019 waar een Israëlisch regeringsrapport werd gelanceerd dat de Palestijnse solidariteitsbeweging besmeurt.

Het wordt herhaald in een onlangs gepubliceerd EU-handboek dat de zogenaamde IHRA-definitie van antisemitisme promoot.

Deze misleidende definitie, gesteund door Israël en zijn lobby, gooit kritiek op Israëls racisme en oorlogsmisdaden tegen Palestijnen, op één hoop met anti-joodse onverdraagzaamheid.

Ontwijking

Terwijl ik mijn verhaal aan het schrijven was, heb ik Von Schnurbein een e-mail gestuurd met de vraag of ze de valse beweringen over het Matisyahu-incident in 2015 zou gaan intrekken. Het antwoord kwam nadat ik mijn artikel al had gepubliceerd, maar niet van von Schnurbein zelf.

In plaats daarvan schreef Christian Wigand, een woordvoerder van de Europese Commissie – de uitvoerende macht van de EU – mij:

“We geven geen commentaar op gerechtelijke uitspraken in onze lidstaten. Wat betreft het standpunt van de Commissie – en in feite het standpunt van de Europese Unie – over de BDS-beweging, dat werd herhaald door onze coördinator mevrouw von Schnurbein tijdens het evenement dat u noemt, ons standpunt is zeer duidelijk en is niet veranderd. “

Ik kan Wigand de eer geven voor een meesterlijk voorbeeld van bureaucratische ontwijking, maar niet veel anders.

Ik zocht niet per se een opmerking over het vonnis van de rechtbank, maar vroeg of Von Schnurbein vasthield aan haar eigen verklaringen die het Matisyahu-incident van 2015 botweg verkeerd omschrijven. Ik had ook niet gevraagd naar het standpunt van de EU over de BDS – boycot, desinvestering en sancties – beweging.

De onbuigzame von Schnurbein

Maar zelfs als ik een opmerking over de uitspraak van de rechtbank zelf wilde, is Katharina von Schnurbein de laatste die kan beweren dat ze niet over dergelijke zaken spreekt. Zoals haar Twitter-feed laat zien, heeft von Schnurbein regelmatig gereageerd op rechtszaken – sommige ervan terwijl ze aan de gang waren:


In ten minste één geval heeft ze publiekelijk geëist dat lokale aanklagers mensen achterna gaan voor aanzetten tot haat:

Ze geeft ook haar mening over beslissingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens – dat deel uitmaakt van de Raad van Europa, een afzonderlijk orgaan van de EU:

De zeer eigenzinnige Von Schnurbein geeft ook regelmatig commentaar op besluiten van de regeringen en gekozen vergaderingen van EU-lidstaten en hun lokale autoriteiten.

Ze is zelfs terechtgewezen voor het publiekelijk bekritiseren van een gekozen lid van het Europees Parlement – een flagrante schending van de neutraliteit die ze als niet-gekozen ambtenaar in acht moet nemen.

Dus de bewering dat von Schnurbein, aan wie mijn eerste vraag was gericht, geen commentaar geeft op rechtszaken, is een leugen, verteld in een poging om verantwoording voor een eerdere leugen te vermijden.

Ik heb op deze punten gereageerd op EU-woordvoerder Wigand. Ik vertelde hem dat ik een eenvoudige vraag stel en graag een duidelijk antwoord zou willen zonder excuses en afleidingen.

Blijft Katharina von Schnurbein bij haar bewering dat de protesten tegen Miller waren ingegeven door anti-joodse gevoelens? Aangezien ik geen verder antwoord heb gehad, maak ik uit dit stilzwijgen op dat de EU en haar antisemitismecoördinator inderdaad krachtig achter haar lasterlijke verklaringen tegen de activisten in Spanje staan.

De burgers van EU-staten verdienen beter dan gepest, besmeurd en voorgelogen te worden door bureaucraten in Brussel die alleen verantwoording afleggen aan Israël en zijn lobby.

Door Ali Abunimah op ElectronicIntifada.net

 

Doneren

BDS Nederland op Twitter