24 March 2015

Dadelcampagne 2015 – Dadelbulletin 1: Foute boel, die “Israelische“ Medjoul

De Dadelcampagne is een jaarlijks terugkerende actie van docP om de “Israëlische” medjoul dadels van de Nederlandse markt te weren. Ook in andere landen worden met name in de tijd voor Ramadan soortgelijke acties gevoerd. Tijdens de Ramadan worden de vasten elke dag na zonsondergang traditioneel gebroken door het eten van dadels met melk.

Op 26 februari 2015 is de campagne gestart met het verzenden deze brief aan 35 groothandels in groente en fruit:

Geachte mevrouw, heer,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Sinds een aantal jaren wordt in Nederland en daarbuiten campagne gevoerd tegen dadels uit Israël. Consumenten en winkeliers zijn al benaderd en met deze brief willen wij ook u als groothandel hierop aanspreken.

Waarom geen dadels uit Israël?
Verreweg de meeste dadels, zogenaamd afkomstig uit Israël komen eigenlijk uit illegale nederzettingen.
Deze zijn gebouwd op grond die niet aan Israël toebehoort maar gestolen is van Palestijnse families.
De nederzettingen zijn volgens internationaal recht illegaal en een bezetter mag op die gronden geen economische activiteiten ontplooien voor eigen winst.

De dadels worden door Joodse kolonisten gekweekt in de Jordaanvallei, een deel van Palestina aan de grens met Jordanië. Palestijnse boeren en hun families zijn door het Israëlische leger van hun landbouwgronden verjaagd en hun huizen, boerderijen en waterputten zijn vernield. Voor de dadelplantages wordt veel water uit Palestijns grondgebied opgepompt dat door de bezetter oneerlijk wordt verdeeld. De Palestijnse bevolking krijgt veel minder water toebedeeld door de bezetter dan zij nodig heeft en ook nog eens tegen een veel hogere prijs. En of dat nog niet ernstig genoeg is, maken Israëlische kolonisten voor het werk op de plantages ook nog eens gebruik van goedkope Palestijnse arbeidskrachten, vaak ook kinderen, die het zware werk non-stop verrichten op grote hoogte. Bekijk de video Bitter Dates deel 1 en deel 2

De herkomst van producten wordt veelal gemaskeerd door de aanduiding “Made in Israël”, maar ook: West Bank, Jordan Valley, Red Sea of zelfs Produce of Palestine, terwijl ze afkomstig zijn uit de nederzettingen in de bezette gebieden. De belangrijkste Israëlische firma’s die dadels verhandelen, zijn Mehadrin en Hadiklaim met als bekendste merken King Solomon, Jordan River, Carmel/Agrexco, Kedem, Jordan Plains, MTex, Tamara Barhi en Top. Soms staat dit ook in Arabische letters. De firma Hadiklaim is verantwoordelijk voor de export van 70% van Israëls landbouwproducten uit de nederzettingen en vermeld ook vaak als land van herkomst “Zuid-Afrika”.
Bekijk deze video over het bedrog van kolonisten om de herkomst verbergen.

Alternatief
We hebben nu een prachtig alternatief voor u: echte Palestijnse dadels! Een goed kwaliteit Medjoul dadels afkomstig van Palestijnse boeren. Ze zijn verkrijgbaar bij firma Amriaco BV in Almere. Tel: 06-23994113
email: [email protected] Deze firma levert alle producten die u kunt vinden op de website van de firma Yaffa

Onze oproep
Uit het oogpunt van rechtvaardigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, roepen wij u op om geen dadels in uw assortiment op te nemen die afkomstig zijn uit illegale nederzettingen. De consument anno 2015 is kritisch, niet alleen qua prijs en kwaliteit, maar ook bewust geïnteresseerd in waar een product vandaan komt en hoe het geproduceerd is.

Internationaal recht –zoals de Vierde Conventie van Genève- verbiedt elke vorm van kolonisatie van bezet gebied. Talrijke resoluties van de Verenigde Naties hebben dit bevestigd. Het Internationaal Gerechtshof heeft hierover in 2004 een duidelijke en bindende uitspraak gedaan. Ook de Nederlandse regering raadt het zaken doen met bedrijven die gevestigd zijn in deze illegale nederzettingen nadrukkelijk af

Ook de Nederlandse regering raadt het zaken doen met bedrijven die gevestigd zijn in deze illegale nederzettingen nadrukkelijk af.

Hoogachtend,
Benji de Levie,
voorzitter St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)

We gaan binnenkort alle importeurs opbellen om na te vragen wat hun reactie op deze brief is en of ze bereid zijn andere dan Israelische dadels te gaan verhandelen.

Onderneem zelf ook actie
Je kunt als consument een belangrijke bijdrage aan deze campagne leveren:
Als je in de supermarkt, bij de groenteman, in de notenbar of delicatessenzaak of aan de marktkraam, dadels koopt, controleer dan de herkomst en wees kritisch. Koop geen dadels van Israëlische herkomst. Spreek de winkelier erop aan als hij Israelische dadels te koop aanbiedt en vraag of hij in het vervolg liever Palestijnse of andere dadels wil verkopen.

Alvast bedankt voor je solidariteit met het onderdrukte Palestijnse volk!

Meer nieuws over de campagne volgt in Dadelbulletin 2.

 

BDS Nederland op Twitter