25 October 2023

De dringende oproep van Palestijnse studenten aan studenten over de hele wereld

PACBI Verklaring

Stop de genocide en maak een einde aan de medeplichtigheid aan de Israëlische apartheid

23 oktober 2023 Wij, de ondergetekende Palestijnse studentengroepen en vakbonden in bezet Palestina, roepen studenten, studentenverenigingen en -raden over de hele wereld op om actie te ondernemen om het leven te beschermen en de zich ontvouwende genocide van Israël tegen de 2,3 miljoen Palestijnen in de open-luchtgevangenis die de Gazastrook is, te stoppen.

Sinds 7 oktober zijn de Palestijnen in Gaza onderworpen aan de meest intense en willekeurige Israëlische bombardementen ooit, waarbij onder meer hele wijken, markten, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, moskeeën, kerken, gezondheidszorgdiensten en journalisten werden verwoest. Hele families zijn opnieuw van de aardbodem weggevaagd. Er zijn ruim 5.087 Palestijnen gedood, waaronder ruim 2.055 kinderen, en bijna een miljoen mensen zijn ontheemd. De VN zegt nu dat velen “dood zullen uitdrogen” als het schone water opraakt, en VN-experts luiden de noodklok over het “gebruik van uithongering van burgers als oorlogsmethode.”

Kortom, Israël voert een genocidale oorlog tegen ons volk, zoals bevestigd door vooraanstaande Palestijnse mensenrechtenorganisaties, meer dan 800 internationale wetenschappers en het in de VS gevestigde Center for Constitutional Rights.

Wij begroeten alle mondiale uitingen van betekenisvolle solidariteit met de strijd van ons volk voor zelfbeschikking, bevrijding en het recht van onze vluchtelingen om naar huis terug te keren, waarbij miljoenen mensen de straat op gaan, van Indonesië tot Brazilië, van de VS en Europa tot Zuid-Afrika. en in de hele Arabische wereld, van Marokko tot Irak. Deze solidariteit geeft ons, vooral in deze zwaarste tijden en ondanks de ernstige antidemocratische repressie in het koloniale Westen, echte hoop.

Israëls 75 jaar oude regime van vestigingskolonialisme en apartheid zal zijn voortschrijdende bloedbaden niet kunnen stoppen, tenzij we wereldwijd voldoende macht van het volk verzamelen om een einde te maken aan de internationale staats-, bedrijfs- en institutionele medeplichtigheid en druk uit te oefenen op regeringen om gerichte sancties op te leggen, zoals voorheen het geval was tegen de apartheid in Zuid-Afrika.

Gedurende dit aanhoudende bloedbad zijn de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk Israël blijven voorzien van dodelijke wapens en volledige diplomatieke bescherming tegen aansprakelijkheid, de mondiale oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren verworpen en Israëls verzonnen propaganda gepromoot die de Palestijnen ontmenselijkt en aanzet tot racistisch geweld tegen de Arabieren en moslims. Palestijnen beschouwen de regeringen van de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk als medeplichtigen aan de zich ontvouwende genocide in Israël. Vooral studenten in die landen worden opgeroepen om, ondanks de verschrikkelijke repressie, dringend actie te ondernemen om druk uit te oefenen op hun regeringen om een einde te maken aan deze genocidale medeplichtigheid.

Net als de meeste mensen wereldwijd die verlangen naar een toekomst waarin gerechtigheid, vrijheid en waardigheid de basis leggen voor echte en duurzame vrede, willen wij dat er een einde komt aan al het geweld in ons geliefde thuisland. Maar juist het bestaan van systemen van onderdrukking, zoals het kolonialisme en de apartheid, is het eerste geweld. Wij erkennen dat het internationaal recht bepaalt dat volkeren onder buitenlandse bezetting en koloniale regimes het recht hebben om zich met alle middelen te verzetten, inclusief gewapend verzet, zolang zij burgers geen schade berokkenen.

Wij smeken studenten over de hele wereld om zich dringend te organiseren en te eisen dat hun instellingen en gekozen functionarissen oproepen tot:

1. Onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren, gegarandeerd door de VN.

2. Onmiddellijke toegang tot Gaza voor levensreddende humanitaire behoeften (waaronder water, voedsel, brandstof en medicijnen) en het opheffen van de belegering van Gaza.

3. VN-bescherming voor de 2,3 miljoen Palestijnse burgers in Gaza.

4. Duidelijke veroordeling van de etnische zuivering door Israël, oftewel de ‘tweede Nakba’-plannen.

5. Een alomvattend militair embargo tegen Israël, zoals werd gedaan ten aanzien van de apartheid in Zuid-Afrika.

6. Een volledig en snel onderzoek door het Internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, inclusief de misdaden van genocide en apartheid.

Wij nodigen geallieerde studenten en gewetensvolle mensen uit om ook:

De BDS-druk en alle creatieve inspanningen om de apartheid Israël ter verantwoording te roepen te maximaliseren, onder meer door:

1. Ervoor te zorgen dat uw instellingen een inkoop- en investeringsbeleid aannemen dat wapenbedrijven en alle anderen die betrokken zijn bij ernstige schendingen van het internationaal recht uitsluit.

2. Grote, intersectionele coalities en andere rechtvaardigheidsbewegingen ervan te overtuigen om relevante, contextgevoelige BDS-campagnes (zakelijk, academisch, cultureel, sport, enz.) over te nemen of te escaleren.

3. Campagne te voeren om bedrijven, studentenorganisaties, culturele en academische organisaties etc. ervan te overtuigen zichzelf tot Apartheidsvrije Zones (AFZ) uit te roepen.

Het mainstream racistische en ontmenselijkende anti-Palestijnse, anti-Arabische en islamofobe verhaal uit te dagen, vooral in het hegemonische Westen, door feitelijk accuraat, goed gerefereerd, ethisch consistent en toegankelijk taalgebruik te gebruiken om:

1. De beschuldiging van genocide, met de nadruk op de Palestijnen die er het meest door getroffen worden mainstream te maken.

2. De huidige crisis (75 jaar onderdrukking, 16 jaar belegering, enz.) te contextualiseren..

3. Effectief bij te dragen aan het direct weerleggen van de meest dominante, ontmenselijkende, racistische Israëlische/zionistische propagandaclaims.

4 De wereld eraan te herinneren dat deze Israëlische regering de meest extreemrechtse, fundamentalistische en seksistische regering in de geschiedenis is, maar dat zij een voortzetting is van decennia van kolonisten-koloniaal geweld tegen inheemse Palestijnen.

Ondertekend:

Algemene Unie van Palestijnse Studenten (GUPS)
Birzeit Universitaire Studentenraad
Al Najah Nationale Universiteitsstudentenraad
Studentenraad van de Universiteit van Bethlehem
Arabisch-Amerikaanse Universitaire Studentenraad
Studentenraad van de Al Quds Universiteit
Studentenraad van de Universiteit van Hebron
Campagne voor recht op onderwijs

BDS Nederland op Twitter