16 May 2017

Druk gelobby voor Israël in Brussel

Heel langzaam kruipt Europa onder de pro-Israelische paraplu vandaan die de Verenigde Staten beschermend boven de joodse staat houdt. Om de afwijkingen van de Amerikaanse lijn die de EU zich veroorlooft te kunnen zien is nog steeds een vergrootglas nodig. Maar de verschillen zijn er. Zoals bleek toen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriel op bezoek in Israel, twee weken geleden weigerde om zijn afspraak met B’tselem en Breaking the Silence af te zeggen.”Dan gaat onze afspraak niet door”, dreigde Netanyahu als Gabriel toch zou praten met de twee kritische organisaties. Gabriel wees de Israëlische eis af en liet het gesprek met Netanyahu lopen. Uit Berlijn kwam direct het bericht dat Angela Merkel Gabriel steunde. Netanyahu schoot in eigen voet, zoals dat heet.

Deze verminderde volgzaamheid van de EU ten opzichte van de VS heeft gevolgen. Eén daarvan is dat de pro-Israellobby in Brussel de laatste jaren actiever is geworden. Hun activiteiten zijn voor de Palestinabeweging moeilijk te volgen: er wordt voornamelijk achter de schermen gewerkt. Iemand die dit wereldje goed kent en in de gaten houdt is David Cronin, freelance journalist in Brussel. Het is de moeite waard om Cronin te volgen. Wij vertaalden een recent artikel van hem dat verscheen op Electronic Intifada:

Respect kopen voor Israel in Brussel
Schurken kunnen respectabiliteit kopen – of iets wat daar op lijkt.
De tabaksindustrie geeft een schoolvoorbeeld van hoe je in het geniep druk kunt uitoefenen. Ze zijn zich ervan bewust dat hun imago vergiftigd is en steunen daarom allerlei mantelgroepen om de machtigen der aarde te beïnvloeden.

Het European Policy Centre is daar een voorbeeld van. De groep is in de jaren 1990 opgericht door wijlen Stanley Crossick, een consulent voor British American Tobacco. Binnen de kortste keren deed de groep van Crossick zichzelf voor als een van de belangrijkste “denktanks” in Brussel die een programma promootte waar grote bedrijven achter stonden.
Politieke en zakelijke vertegenwoordigers komen elkaar nog steeds tegen tijdens hun evenementen die alleen voor uitgenodigden zijn; de tabaksindustrie is daarbij nog steeds een belangrijke, maar discrete, sponsor.

Heeft het European Policy Centre nu haar diensten aangeboden aan de Israel lobby?

Voorgezeten door een havik
Een van de donateurs aan het budget van de groep is het European Leadership Network. Die organisatie met de ongeïnspireerde naam wijdt zich aan het versterken van de betrekkingen tussen Israel en de Europese Unie.

Hoewel ze beweren het “nastreven van vrede”te ondersteunen, wordt het European Leadership Network voorgezeten door een havik. Larry Hochberg, de havik in kwestie, is een voormalige voorzitter van Friends of the IDF, dat vrijwilligers voor het Israelische leger financiert.
Ik vroeg Fabien Zuleeg, directeur van het European Policy Centre, waarom hij geld van een pro-Israel groep aanneemt. Hij beweerde dat de financiering door het European Leaders Network “op geen enkele manier invloed heeft” op de “onafhankelijkheid” van zijn groep.
Nagaan of het European Policy Centre echt autonoom is, wordt bemoeilijkt door de heimelijke activiteiten waaarbij ze betrokken zijn.

“Experts” van de groep hebben meegewerkt aan een “strategische dialoog” die het European Leadership Network in 2010 begon. Elke sessie van die “dialoog” vindt plaats op een “besloten en afgezonderde locatie”, volgens de officiële website.
Een van de leden van het team achter deze “dialoog” is Michael Herzog, een voormalig brigadegeneraal in het Israelische leger. Herzog is aangeklaagd in het kader van de Spaanse “universele jurisdictie” wet in verband met een bomaanval in 2002 op een woonwijk in Gaza.

Sussen van gangsters
De schaarse beschikbare informatie die over de “dialoog” te vinden is, geeft niet de indruk dat de intellectuele vrijheid erdoor bevordert wordt. Een verslag gebaseerd op de “dialoog” en gepubliceerd door het European Policy Centre betoogt dat Benjamin Netanyahu, de Israelische premier, “een moeilijk maar essentieel evenwicht moet bewaren” tussen oproepen door partijen in zijn coalitieregering en eisen van zijn “diplomatieke partners” in het buitenland.
Dat zijn holle frasen. In de door Netanyahu geleide regering zitten ministers die erop hebben aangedrongen dat de Westelijke Jordaanoever geannexeerd moet worden, dat Palestijnse staatsburgers van Israel verdreven moeten worden en dat de vrouwen van Gaza moeten worden uitgeroeid.
Het “evenwicht” waar het European Policy Centre voor pleit komt neer op het sussen van zulke gangsters.

Het European Leadership Network is ook niet bepaald open over hun activiteiten.
Volgens de details die ze hebben gegeven aan een register voor lobbyisten die over de vloer komen bij de EU instellingen, begon het “netwerk” pas in 2016 aan “geregelde activiteiten” in Brussel. Maar volgens documenten die bij de Amerikaanse autoriteiten zijn ingediend kreeg het Brusselse kantoor van het netwerk al een aantal jaren schenkingen van de andere kant van de Atlantische Oceaan. In 2014, bijvoorbeeld, kreeg het bijna $500.000 van een “vrienden van [Israel]” groep die geregistreerd stond op Larry Hochbergs naam, met een adres in Illinois in de VS.

Die “vrienden van” groep werd ooit geleid door Mark Moskowitz, een andere pro-Israelische lobbyist. Zowel Hochberg als Moskowitz hebben gewerkt voor de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), dat algemeen wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke lobbie van Washington.
Moskowitz is nu vice-president van “wereldwijde philanthropie” bij de Jewish Agency, een groep die rechtstreeks voor de Israelische staat werkt.

De “vrienden van” groep werd opgericht in 2011, waarna het bijna $4 miljoen in activa kreeg van StandWithUs, een lobbygroep die gedeeltelijk gefinancierd wordt door Israel en die nauwe banden heeft met de islamofobie-industrie in Noord Amerika.
Roz Rothstein, directeur van StandWithUs, was eveneens betrokken bij het runnen van het European Leadership Network, volgens documenten die zijn ingediend bij de Belgische autoriteiten.

Ik vroeg Ines von Behr, de Brusselse leider van het European Leadership Network, of haar kantoor fondsen ontving van de Israelische regering en of het “netwerk” haar activiteiten coördineert met de pro-Israel lobby in Washington. “We geven op dit moment op geen enkele vraag van de media antwoord”, vertelde von Behr me.

Haar terughoudendheid is geen verrassing. Het European Leadership Network lijkt een fan club voor de Israelische agressie die zich voordoet als een forum voor debat en onderzoek.
Met onderhandse tactieken probeert het een schurkenstaat respectabel te maken.

BDS Nederland op Twitter