8 October 2015

Een oorverdovende Stilte: De EU moet escalatie van geweld tegen Palestijnen aanpakken

Op 5 oktober 2015 schoten de Israëlische bezettingstroepen (IOF) de 13-jarige Palestijnse jongen Abdel Rahman Abdallah dood bij Bethlehem. Abdels dood volgde nadat Israël op 4 oktober Hutheifa Suleiman (18) en Fadi Alloun (19) had gedood. In dezelfde tijd raakten in de Bezette Palestijnse Gebieden ongeveer 450 Palestijnen gewond. [1]

De dood van Abdel Rahman, Hutheifa en Fadi vormen een dieptepunt in maanden van geweld tegen de Palestijnen in bezet gebied. De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq heeft de dood van 31 Palestijnen door het Israëlische bezettingsleger gedocumenteerd sinds begin 2015. Al-Haq heeft ook een scherpe toename opgemerkt in geweld door kolonisten tegen Palestijnen sinds september 2015. Gegevens van Al-Haq geven aan dat tussen 28 september en 4 oktober meer dan 29 incidenten van kolonistengeweld plaatsvonden. De agressie door kolonisten bestond onder meer uit stenengooien, afranselingen, in brand steken van gewassen en schieten op Palestijnen.

De recente escalatie van geweld in de Bezette Palestijnse Gebieden valt in de context van de Israëlische operaties op het Al-Aqsa terrein. De afgelopen weken hebben Israëlische kolonisten daar onder escorte toegang gekregen tot de heilige plek, terwijl Israël Palestijnse gelovigen onder de 50 de toegang tot het terrein ontzegt. Het Al-Aqsa terrein, gelegen in het hart van de Oude Stad van Oost Jeruzalem, is een heilige plaats voor Moslims en staat onder Jordaanse beschermheerschap. Desondanks ontzegde Israël op 4 en 5 oktober Palestijnen in het algemeen de toegang tot de Oude Stad van Oost Jeruzalem.[2]  Door hand- en spandiensten te verlenen aan de aanspraken die kolonisten maken op de heilige plek laat de Israëlische regering opnieuw zien dat ze streeft naar overheersing van Oost Jeruzalem.

Hoewel er Palestijnse doden en gewonden door vallen, heeft Israël geen actie ondernomen om het geweld tegen de Palestijnen te staken. Integendeel: Israël heeft het gebruik van scherpe munitie tegen Palestijnen geïntensiveerd. In september 2015 nam het Israëlische veiligheidskabinet nieuwe regels aan voor de strijdkrachten waarmee het gebruik van 0.22 scherpe patronen (ook bekend als two-twos) tegen Palestijnen werd toegestaan.[3]

Geconfronteerd met ernstige schendingen van Palestijnse rechten, heeft de Europese Unie (EU) zich onthouden van enig verzet in de vorm van EU verklaringen over de recente golf van onwettige aanvallen op Palestijnen. Die stilte van de EU strekt zich echter niet uit tot aanvallen op Israëliërs. Na een periode waarin ze geen openlijke uitspraken deden, gaf de EU twee verklaringen uit over aanvallen tegen Israëliërs waarin zij de algehele situatie en de achterliggende redenen voor de escalatie van het geweld totaal negeerde. Al-Haq maakt zich ernstige zorgen dat de stille aanpak van de EU zal worden gezien als stilzwijgende instemming met de Israëlische praktijk en het Israëlische beleid.

Daarom roept Al-Haq de Europese Unie op om, onder meer:

  • De Israëlische aanvallen op Palestijnen publiekelijk te veroordelen;
  • Publiekelijk te eisen dat Israël een geloofwaardig onderzoekt instelt naar de dood van Palestijnen;
  • Publiekelijk te eisen dat Israël haar gedrag in overeenstemming brengt met de Code van de Verenigde Naties voor het Gedrag van Wetshandhavers;
  • Gezien het illegale karakter van het nederzettingenbeleid: Israël publiekelijk verantwoordelijk te houden voor het kolonistengeweld en te eisen dat Israëlische daders ter verantwoording worden geroepen;
  • Zich bewust te zijn van de onderliggende redenen voor de voortdurende situatie, waaronder de Israëlische bezetting en de illegale annexatie van Oost Jeruzalem.

 

[1]OCHA, Humanitarian Update, Concern over Escalation of Violence across the West Bank, 5 oktober 2015.

[2]Volgens de verklaring van de Israëlische politie werden alleen Israëli’s, studenten, toeristen, bewoners en eigenaars van bedrijven toegelaten in de Oude Stad.

[3]The Guardian, Israel Relaxes Live-fire rules against Palestinian stone throwers, 25 september 2015, te zien bij:http://www.theguardian.com/world/2015/sep/25/israel-live-ammunition-measures

BDS Nederland op Twitter