25 March 2016

EU-ambassadeur in Israël moet niet naast kolonistenleider Dani Dayan spreken op anti-BDS event

Geachte EU Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini,

Onze oprechte condoleances aan het Belgische volk in deze moeilijke tijd.

We schrijven u om bij de Europese Unie aan te dringen op het annuleren van de medewerking van Lars Faaborg-Andersen, het hoofd van de EU delegatie in Israel, aan de Israëlische “Stop de Boycot” conferentie, die op 28 maart 2016 zal plaatsvinden in Jeruzalem. Een toespraak tijdens deze bijeenkomst, die gehouden wordt door de rechtse, anti-Palestijnse Israëlische krant Yedioth Ahronoth, zou de EU medeplichtig maken in de nieuwste fase van Israels oorlog tegen de belangrijkste, door Palestijnen geleide mensenrechtenbeweging in de wereld: de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging.

Het is zeer verontrustend dat de heer Faaborg-Andersen zal spreken naast Dani Dayan, een belangrijke leider van de kolonistenbeweging die pleit voor de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen, die allemaal worden beschouwd als illegaal door de EU en de hele wereldgemeenschap. Brazilië heeft onlangs de benoeming door Israel van Dayan als ambassadeur in Brasilia afgewezen. Een officiële EU-vertegenwoordiger die naast Dani Dayan als spreker optreedt, geeft een duidelijke boodschap af dat de EU in de praktijk akkoord gaat met de voortdurende uitbreiding van de koloniale nederzettingen, en ondermijnt zo de retorische oppositie door de EU tegen Israels recente uitbreiding van de nederzettingen en de wettelijke verplichtingen van de EU om in dit verband het internationaal recht toe te passen.

In datzelfde panel genaamd ‘De boycot bestrijden met overheidsmiddelen’ zal naast de heer Faaborg-Andersen een gepensioneerde kolonel aanwezig zijn die beschuldigd is van het mogelijk maken van Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza.

Ongeacht hun standpunt over BDS, een alomvattende, geweldloze beweging voor Palestijnse vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid, zou de EU de stem van de absolute meerderheid van de Palestijnse maatschappij en de stemmen van een snelgroeiende dwarsdoorsnede van de Europese maatschappij die deze beweging ondersteunt moeten respecteren. Door hun ambassadeur in Tel Aviv te laten spreken tijdens deze anti-BDS conferentie, geeft de EU een signaal aan de Palestijnen dat ze weer falen bij het ter verantwoording roepen van Israel voor de ernstige schendingen van het internationaal recht en dat ze nu schaamteloos bijdragen aan de Israëlische propaganda-oorlog tegen de Palestijnse mensenrechten.

De EU zou er goed aan doen een voorbeeld te nemen aan de verklaring van het Zweedse Ministerie van Builtenlandse Zaken die democratische basisprincipes herbevestigde door te stellen dat BDS “een beweging van onderop is” en dat “regeringen zich niet moeten bemoeien met de standpunten van een beweging van onderop”.

Israel’s regime van bezetting, kolonisering en apartheid en haar aanhangers werken keihard om Europese regeringen ervan te overtuigen om anti-democratische maatregelen tegen de politieke vrijheden van Europese burgers in te voeren om Israel te beschermen tegen kritiek en daadwerkelijke aansprakelijkheid. Die aanvallen zijn met name gericht op BDS.

In Frankrijk wordt een arbitraire interpretatie van een uitspraak van het Hof van Cassatie misbruikt om te beweren dat alle activiteiten die BDS ondersteunen “illegaal” zijn en er zijn sindsdien een aantal pogingen geweest door de politie om demonstraties ter ondersteuning van BDS te voorkomen. Begin maart werd een solidariteitsactiviste naar verluidt gearresteerd alleen omdat ze een BDS-T-shirt aanhad. Meer dan 30 activisten zijn aangeklaagd alleen omdat ze hun landgenoten aanspoorden om geen Israëlische producten te kopen.

Toonaangevende intellectuelen in Frankrijk veroordeelden deze “schandelijke” onderdrukking van vrije meningsuiting en bekrachtigden het recht om Israëlische bedrijven en producten te boycotten vanuit betrokkenheid bij mensenrechten.

De Britse regering probeert de lokale democratie te beperken door gemeenteraden en andere instellingen die afhankelijk zijn van subsidies te intimideren en te weerhouden van steun aan BDS-initiatieven.

Deze initiatieven ondermijnen de vrijheid van meningsuiting en het grondrecht om te protesteren. Iedereen die democratie en vrijheid van meningsuiting in het vaandel heeft zou zich daar ernstig zorgen over moeten maken.

Deze deelname op hoog niveau door de EU aan Israels grootste anti-BDS conferentie tot nu toe, draagt ongetwijfeld bij aan de Israëlische straffeloosheid, verergert de voortgaande aanvallen op democratische vrijheden die, in opdracht van Israel, plaatsvinden in Israel en in Europe en ondermijnen de laatste restjes geloofwaardigheid van de EU in de ogen van de meeste Palestijnen, Arabieren en mensen met een geweten wereldwijd.

We roepen de EU op een einde te maken aan de “Israel-uitzondering voor vrijheid van meningsuiting” en het principiële standpunt over te nemen van een belangrijke VN-functionaris die in 2011 al bevestigde dat “oproepen tot of deelnemen aan een boycot een vorm van meningsuiting is die vreedzaam, legitiem en internationaal geaccepteerd is.”

De Zuidafrikaanse Aartsbisschop Desmond Tutu stelde ooit dat de onvoorwaardelijke militaire, politieke en financiële steun aan het Israëlische regime en vooral de bescherming tegen verantwoording door de VS en andere westerse regeringen neerkomt op het ‘op een voetstuk plaatsen’ van Israel boven elke andere staat. De BDS-beweging pleit ervoor dat Israel van ‘het voetstuk’ gehaald wordt en ter verantwoording wordt geroepen, zoals andere staten die soortgelijke misdaden begaan.

We roepen de EU op om de medewerking van Lars Faaborg-Andersen aan de “Stop de Boycot” conferentie te annuleren, stappen te ondernemen om de staatsrepressie tegen de BDS-beweging te beëindigen en haar wettelijke verplichtingen na te komen om alle vormen van hulp en ondersteuning van de Israëlische schendingen van het internationaal recht te beëindigen.

Vriendelijke groeten,

Aneta Jerska

ECCP Algemeen coördinator

Mahmoud Nawagaa

BNC Algemeen coördinator

 

Bron: ECCP

eccp faaborg

BDS Nederland op Twitter