1 November 2020

Ex Labourleider Jeremy Corbin geschorst als partijlid

Labour is in rep en roer. De verklaring van Corbyn dat de antisemitisme kwestie zwaar werd overdreven door ‘onze vijanden binnen en buiten de partij’ leidt tot woede bij de nieuwe leider Starmer en tot Corbyns schorsing. Dit allemaal naar aanleiding van het verschijnen van een rapport dat op verzoek van Starmer werd opgesteld door een commissie die tot taak had om antisemitisme binnen de partij te onderzoeken.

Starmer versus Corbyn

Eerst was niet duidelijk waarom precies Corbyn als partijlid werd geschorst. Intussen blijkt dat dat niet het gevolg is van de conclusies van het rapport maar van de reactie van de oud-partijleider op de gang zaken rond het rapport. Corbyn had gezegd: “Elke antisemiet is er één teveel, maar de omvang van het probleem werd ook dramatisch opgeblazen om politieke redenen door onze vijanden binnen en buiten de partij, en ook door een groot deel van de media.”

Deze verklaring werd door de nieuwe leider Keith Starmer blijkbaar gezien als een aanval op zijn gezag en zijn leiderschap. Starmer had bij zijn aantreden en daarna steeds gezegd dat het antisemitisme in de partij een groot probleem was en tot op de bodem moest worden uitgezocht. Dat had hem direct veel steun in een groot deel van de pers bezorgd en hem een vliegende start in de politiek bezorgd. Bij het verschijnen van het rapport had Starmer benadrukt dat de partij niet zou tolereren dat het probleem van antisemitisme klein gemaakt zou worden met het argument dat de kwestie sterk is overdreven.

‘Burgeroorlog’

Een probleem voor Starmer is dat nergens in de partijstatuten staat dat iemand kan worden geschorst vanwege een verklaring zoals Corbyn nu heeft afgegeven. Bovendien hebben zeven vakbondsleiders gisteravond verklaard dat Starmer een burgeroorlog (civil war) binnen de partij probeert te ontketenen en hebben de schorsing van Corbyn ‘onjuist’ genoemd en: ‘als Labour besluit racisme te bestrijden, dan moet de partij dat eerlijk doen en niet via een beschadigende bril die op één groep is gericht’ (if Labour is actually interested in fighting racism, it needs to do so honestly and not through a damaging factional lens).

Het is niet duidelijk hoe de zaak gaat aflopen. Labourleider Starmer staat namelijk ook onder druk van de Campaign Against Antisemitism die wil dat hij ook maatregelen neemt tegen 15 andere Labour afgevaardigden in het Lagerhuis die door de CAA van antisemitisme worden beschuldigd.

De redactie

BDS Nederland op Twitter