21 December 2016

Hoera voor de Stadsregio Amsterdam: Amstelland-Meerlanden stapt niet in de apartheidsbus!

Het busvervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden wordt vanaf 10 december 2017 niet uitgevoerd door het Israelische Egged/EBS. De concessie is toegewezen aan Connexxion. De looptijd van de concessie is tien jaar, met de mogelijkheid van verlenging met maximaal vijf jaar. Het is één van de grootste aanbestede concessies van Nederland. Jaarlijks maken ruim 30 miljoen reizigers gebruik van het busvervoer in dit gebied. De Stadsregio draagt jaarlijks € 40,5 miljoen bij aan deze concessie.

Wij zijn heel blij met dit resultaat. We kunnen met een schoon geweten in de bus stappen en hoeven niet mee te betalen aan de apartheidsbussen van EBS. EBS ligt onder vuur wegens betrokkenheid bij schending van mensenrechten in Palestijns bezet gebied. De Israelische moedermaatschappij Egged maakt zich namelijk schuldig aan steun aan het illegale nederzettingenbeleid. Het bedrijf verzorgt busvervoer naar en tussen Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Hiermee maakt Egged het aantrekkelijker voor kolonisten om in bezet gebied te gaan of blijven wonen. De vervoerder maakt gebruik van wegen die voor Palestijnen verboden zijn en exploiteert ook gesegregeerde busdiensten, verboden voor Palestijnen.

DocP heeft de regioraad in juli, voordat bekend was welke bedrijven zouden inschrijven op de concessie, gewezen op de kans dat EBS zou meedingen naar het contract en de bezwaren die dat met zich mee zou brengen. In een duidelijke brief heeft DocP gewezen op het volgende:

  • Egged handelt in strijd met het Internationaal Humanitair Recht en helpt de schending van mensenrechten van de Palestijnse bevolking in stand te houden.
  • Egged geeft geen gehoor aan het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse overheid.
  • Zaken doen met Egged voldoet niet aan de ‘UN Guiding Principles’, zoals die zijn verwoord in het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’. De UN Guiding Principles verplichten overheden om schendingen van het internationaal recht mee te wegen In hun beoordeling van samenwerking met een bedrijf.

Toen bekend werd dat EBS inderdaad één van de kandidaten was, hebben ruim 1000 personen via onze emailactie de bezwaren kenbaar gemaakt aan de leden van de commissie Verkeer en Vervoer van de Stadsregio. Een motie van GroenLinks om mensenrechten en sociale aspecten mee te nemen in alle komende aanbestedingen haalde het helaas niet. Voor nu is het belangrijkste: de regio Amsterdam Amstelland-Meerlanden krijgt geen Apartheidsbus!

BDS Nederland op Twitter