16 March 2019

Motie Groen Links steekt de Israëllobby. De tegenaanval hobbelt op het oude framework.

Het congres van GroenLinks zit de Israëllobby nog steeds dwars. En dat is niet voor niets. Op het congres van 16 februari 2019 van Groen Links is een motie aangenomen die de eigen parlementariërs in Den Haag oproept zich te verzetten tegen de strafbaarstelling van BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties). Ook worden de EU-parlementariërs van de partij opgeroepen om zich in te zetten tegen verboden op BDS.

Principiële stellingname

GroenLinks motiveert de motie met de principiële stellingname dat de partij hecht aan de vrijheid van meningsuiting als een kernwaarde in een gezonde democratie. “We verzetten ons tegen het verbieden en strafbaar stellen van standpunten, los van de vraag of we het met die standpunten al of niet eens zijn.” De motie die werd aangenomen op het congres past in die benadering. GroenLinks is overigens geen voorstander van boycot van Israël, maar hecht groot belang aan het naleven van het internationaal recht en aan respect voor mensenrechten. De Partij vraagt zijn parlementariërs om “alert te zijn op pogingen om BDS in enig land strafbaar te stellen en zich krachtig tegen zulke pogingen te verzetten.” Tegen EU-lidstaten waar al sprake is van een BDS-verbod, dienen de EU-parlementsleden actie tegen te ondernemen, om deze landen ertoe “te bewegen dit ongedaan te maken.”

Framework op niveau scheldpartij

De rij vaste beweringen van de lobby zijn:

Ten eerste. Dat BDS de Palestijnen niet helpt omdat de Palestijnse economie “in grote mate afhankelijk is van de Israëlische”. BDS zegt: De Palestijnse economie is voor 100% afhankelijk van Israël en wordt al tientallen jaren langzaam gewurgd.

In de tweede plaats. “BDS wil vernietiging van de Joodse staat”, zo wordt constant herhaald. Nee: BDS wil een staat waar alle inwoners gelijke rechten hebben, inclusief de joodse inwoners (50% van de bevolking).

Het associëren van BDS met “antisemitisme” en “niet geweldloos zijn” zitten op het niveau van een scheldpartij.

De lobby vangt bot

Van de bekende pro-Israël organisaties lopen in deze kwestie vooral de Christenen voor Israël voorop. Tientallen betogers van deze organisatie hebben deze week gedemonstreerd voor het landelijk bureau van GroenLinks in het centrum van Utrecht. Vooral de principiële stellingname van een populaire partij als GroenLinks is geen goed nieuws voor de lobby. In de eerste plaats omdat de partij goede kans maakt om na de Statenverkiezingen via een wippositie in de Eerste Kamer flinke invloed te gaan krijgen op het regeringsbeleid. In de tweede plaats omdat de motie van GroenLinks in lijn is met het kabinetsstandpunt. Minister Blok (VVD) zei in november 2018 namens de Nederlandse regering: “De beweging die oproept tot BDS tegen Israël, streeft op een zelf gekozen, geweldloze manier politieke doelen na. Het doel van BDS-activisten richt zich veelal op het bevorderen van respect voor fundamentele rechten van Palestijnen. Het kabinet is tegen de internationale oproep tot BDS, maar dit valt in de ogen van Nederland onder de vrijheid van meningsuiting. Nederland betreurt het Israëlische beleid waarbij de ruimte voor mensen die BDS zouden onderschrijven in toenemende mate kleiner wordt.”
Daarmee zegt een VVD-minister hetzelfde als de motie. Een grote rechtse en een grote linkse partij blokkeren daarmee in feite het gevecht van de lobby voor een denkverbod over Israël.

De redactie

Foto: Partijleider Jesse Klaver en Bram van Ojik, de verdediger van de motie

BDS Nederland op Twitter