8 April 2019

Netanyahu kondigt annexering van grote delen van de Westoever aan.

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst afgelopen zaterdag kondigde premier Benjamin Nethanyahu aan dat, als hij morgen wordt herkozen, hij grote delen van de Westelijke Jordaanoever zal annexeren. Dit in een ultieme poging het rechtse electoraat in Israël voor zich te winnen. Hij gaf aan dat er geen enkel onderscheid meer zal zijn tussen de grote nederzettingenblokken en geïsoleerde nederzettingen  (zogenaamde niet erkende ”outposts”.  ”Ze zijn allemaal Israelisch”. Zie: https://youtu.be/SFx7HG_jres

De facto zijn de nederzettingen al integraal onderdeel van Israël. Aangesloten op de infrastructuur van het land en bewoont door Israëlische staatsburgers die zich daar met hulp en subsidie van de Israëlische overheid hebben gevestigd. De bijna 51 jarige bezetting is illegaal onder internationaal recht, zo ook de annexering van grote delen van dit gebied. Met zijn aankondiging maakt premier Nethanyahu nogmaals duidelijk dat een twee staten oplossing uitgesloten is.

Vorige maand kondigde president Trump aan dat Israël de Golanhoogten mag annexeren. Israël veroverde dit gebied in 1967 op Syrië en verdreef, op 7000 Druzen na, bijna alle 130.000 Syrische inwoners uit dit gebied. De verovering, de bezetting, de verdrijving van de inwoners en de annexatie zijn illegaal onder internationaal recht. President Trump heeft niet duidelijk gemaakt op basis waarvan hij recht meent te hebben dit gebied aan een ander land toe te wijzen en terugkeer van de oorspronkelijke inwoners uit te sluiten.

Het stichten van nederzettingen in bezet gebied gaat hand in hand met het inperken van de bewegingsvrijheid van de oorspronkelijke inwoners, het ontnemen van hun land en huizen, hun toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, werk etc. Ze zijn rechteloos onder Israëlisch militair recht, hebben geen politieke invloed en kunnen dus ook morgen niet over hun toekomst stemmen.

Israël de enige democratie in het Midden Oosten?

BDS Nederland op Twitter