15 October 2021

Nieuw rapport: Pro-Palestijns activisme in Nederland wordt structureel tegengewerkt

Maatschappelijke organisaties en personen die zich inzetten voor de rechten van de Palestijnen worden in Nederland structureel tegengewerkt, belasterd en zelfs bedreigd. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het European Legal Support Center.

De bevindingen van het Nederlandse rapport – het eerste in zijn soort – zijn gebaseerd op onderzoek naar 76 incidenten tussen 2015 en 2020 waarbij pro-Palestijns activisme werd tegengewerkt. Het werd uitgevoerd door het European Legal Support Center (ELSC), een in Amsterdam gevestigde organisatie die deze trend in een aantal Europese landen monitort en slachtoffers bijstaat met juridische hulp.

De onderzochte incidenten betreffen onder meer het ontzeggen van toegang tot debatruimtes, het inperken van academische vrijheid, het aanvechten van subsidies en fondsen, maar ook cyberaanvallen en (doods)bedreigingen. Daarnaast is frequent sprake van lastercampagnes, waarbij solidariteit met de Palestijnen en legitieme kritiek op Israël verdacht worden gemaakt als uiting van antisemitisme of steun voor terrorisme.

Lees hier het rapport

Het rapport toont aan dat sprake is van een patroon waarbij elke vorm van aandacht voor de Palestijnen kan rekenen op tegenwerking en intimidatie. Zowel maatschappelijke organisaties, activisten, medewerkers van ngo’s, journalisten, wetenschappers, studenten als politici worden belemmerd in hun aciviteiten, frequent ten koste van hun reputatie, middelen of zelfs gezondheid. Die dreigende realiteit leidt tot vermijding of zelfcensuur, en tot een krimpende ruimte voor maatschappelijk debat.

ELSC directeur Giovanni Fassina: ‘Iedereen moet zich onbedreigd kunnen inlaten met de rechten van de Palestijnen. Dat vereist een daadkrachtig optreden tegen lastercampagnes en druk van pro-Israël-groepen.’

Het onderzoek wijst uit dat de meeste incidenten werden geïnitieerd of uitgevoerd door pro-Israëlorganisaties. Zo blijken medewerkers van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) betrokken bij 46 van de 76 onderzochte incidenten. Andere betrokken organisaties zijn Christenen voor Israël, Likoed Nederland en het Centraal Joods Overleg (CJO). Zij worden in hun missie gesteund door de rechtse partijen PVV en FvD, de christelijke CU en SGP, en door rechtse media als de Telegraaf, Elsevier Weekblad, GeenStijl, OpinieZ en het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW).

Het rapport legt een verband met de campagne die de Israëlische regering sinds 2015 voert om de wereldwijd toenemende kritiek op haar Palestina-politiek te beteugelen, en de succesvolle pro-Palestijnse BDS-beweging te bestrijden. In die campagne spelen internationale proxie-organisaties een belangrijke rol. Het ELSC-onderzoek geeft een beeld van de vorm die dat in Nederland heeft aangenomen.

Het ELSC doet aanbevelingen aan overheden, organisaties en media om deze realiteit te herkennen en zich ertegen te wapenen. Daarbij hoort de bescherming van burgerrechten en democratisch debat centraal te staan.

Doneer aan ELSC

 

BDS Nederland op Twitter