11 September 2021

Noors pensioenfonds gooit drie Israëlische bedrijven uit zijn portefeuille.

Politici die als spreekbuis van de Israëllobby de boycot campagne van BDS verdacht maken hebben een zware dobber aan het pensioenfonds van Noorwegen. Het Government Pension Fund Global (GPFG) ‘royeert’ Elco, Electra en Ashtom Group wegens betrokkenheid bij het aanleggen van infrastructuur in de bezette gebieden. Gisteren schreef de TRF-website hierover onder andere: “Een door het Noorse ministerie van Financiën ingestelde, onafhankelijke ‘ethische commissie’ (Council on Ethics) controleert daarbij of de bedrijven waarin wordt belegd (blijven) voldoen aan de maatstaven van het fonds. Doorstaan zij de ethische toets der kritiek niet, dan gaat er een advies naar Norges Bank om te desinvesteren.” De drie bedrijven voldeden dus niet aan de maatstaven van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit nieuws is vooral om twee redenen van groot belang. Het GPFG is één van de grootste beleggers ter wereld. Het is nauw verweven met de staat Noorwegen, een land dat sinds de Oslo Akkoorden van 1993 een neutrale positie inneemt in de kwestie Israël-Palestina. Dit fonds verbindt nu concrete economische consequenties aan het feit dat de bezette gebieden – de Palestijnse ‘Oslo-gebieden’ – niet tot Israël behoren en dat het niet moreel verantwoord is (‘maatschappelijk verantwoord’) om daar voor joodse vestigingen infrastructuur aan te leggen. Om op die politici terug te komen: als iets er uit ziet als een boycot en het werkt als een boycot, dan is het een boycot. Ook al komt het van een rustig, globaal actief beleggingsfonds.

Er is nog een reden waarom het besluit van het GPFG van belang is. Premier Netanyahoe schreeuwde zijn agressieve kolonisatiepolitiek van de daken. In Trumpiaanse stijl. Opvolger Naftali Bennett speelt het spel anders: geen geschreeuw, niet voortdurend suggereren dat annexatie van (delen van) bezet gebied aanstaande is. Maar intussen minstens zo actief doorgaan met bouw, infrastructuur en het leven van de Palestijnse bevolking overhoophalen met razzia’s, arrestaties en erger. In de hoop dat de westerse media en politiek zich met andere zaken bezighouden. De beslissing van het Noorse pensioenfonds betekent dat deze tactiek-van-de-vergeetput niet opgaat.

De Nederlandse pensioenfondsen zijn nu aan de beurt.

BDS Nederland op Twitter