26 October 2023

ONTHULD: Israël’s plan voor etnische zuivering van Palestijnen uit Gaza

Urgente beleidsnota door het Palestijnse maatschappelijke middenveld – update van  25 oktober 2023

De secretaris-generaal van de VN erkende in zijn toespraak op 24 oktober tegenover de Veiligheidsraad dat de recente crisis “niet in een vacuüm is ontstaan”. De cruciale context van de crisis omvat 16 jaar illegale Israëlische belegering, 56 jaar wrede en onwettige Israëlische militaire bezetting en 75 jaar Israëlische apartheid. Israëls voortdurende “genocidale” oorlog tegen Gaza is geworteld in deze geschiedenis en verbonden met de voortdurende gedwongen verplaatsing en onteigening van Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever (het meest agressief in en rond Oost-Jeruzalem, de Jordaanvallei en de heuvels ten zuiden van Hebron), evenals in de Galilea en Naqab (Negev).

Etnische zuiveringsplannen in Gaza

Op 25 oktober onthulde een prominente Israëlische krant een Israëlisch plan om de 2,3 miljoen Palestijnen, of de meesten van hen, etnisch te zuiveren van de bezette en belegerde Gazastrook naar Egypte. In het uitgelekte document, dat is opgesteld door het kantoor van de Israëlische minister van Inlichtingen, wordt de gedwongen overplaatsing aanbevolen na het huidige offensief van Israël in Gaza, vanwege de “positieve en strategische langetermijnresultaten”.

Huidige en voormalige Israëlische functionarissen onderschrijven soortgelijke plannen. Giora Eiland, voormalig hoofd van de Nationale Veiligheidsraad van Israël, stelde voor dat Palestijnen in Gaza geïnstrueerd zouden worden om “naar Egypte te vertrekken of zich aan de kust te verzamelen” terwijl Israël het gebied “tijdelijk, of permanent, onleefbaar maakt”. De voormalige Israëlische ambassadeur in de VS, Danny Ayalon, stelde dat “Gazanen grote gebieden in de Sinaï hebben waarheen ze kunnen evacueren” en waar de internationale gemeenschap “tentsteden voor hen kan opzetten“. Minister van Energie Israel Katz instrueerde “de [gehele] burgerbevolking” in Gaza “om onmiddellijk te vertrekken”. Likoed-lid van de Knesset Ariel Kallner wenste voor Gaza “een Nakba die de Nakba van 1948 zou overschaduwen”. In 2014 presenteerde de plaatsvervangend voorzitter van het Israëlische parlement Moshe Feiglin een soortgelijk plan.

Rond de tijd dat Israël de 1,1 miljoen Palestijnen het bevel gaf om het noorden van Gaza te “evacueren” en naar het zuiden te trekken, stelde een denktank die nauw verbonden was met de Israëlische premier Netanyahu en die geleid werd door voormalige functionarissen van de nationale veiligheidsdienst een plan voor omtrent “de hervestiging en uiteindelijke rehabilitatie in Egypte van de gehele bevolking van Gaza”. Als reactie hierop waarschuwde de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden voor een “massale etnische zuivering”.

Egypte, gesteund door de Arabische Liga en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, heeft deze Israëlische plannen resoluut afgewezen en Israël, de bezettende macht, eraan herinnerd dat de gedwongen verplaatsing van Palestijnen een oorlogsmisdaad is.

Deze huidige en eerdere Israëlische plannen voor etnische zuivering weerspiegelen wat de Palestijnen een “voortdurende Nakba” noemen van nooit eindigende gedwongen verplaatsing en onteigening. Afgelopen maart riep de Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich, een zelfverklaarde “fascist,” op om de Palestijnse stad Huwara te vernietigen. Later die maand zei hij dat een Palestijns volk “niet bestaat”. In 2017 had hij voorgesteld om “een duidelijke en onomkeerbare realiteit [van Joodse theocratie] aan de basis” te creëren om een einde te maken aan alle “illusies van een Palestijnse staat”.

Dodelijk jaar op de Westelijke Jordaanoever

In de afgelopen zomer zijn drie Palestijnse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever etnisch gezuiverd. Sinds 7 oktober hebben fanatieke Israëlische kolonisten, aangemoedigd en mogelijk gemaakt door de extreemrechtse regering van Israël, onder het mom van “oorlog” en met een ongekende straffeloosheid op basis van militaire, financiële en diplomatieke steun van de VS en grote Europese mogendheden, met geweld ten minste 82 Palestijnse huishoudens uit dorpen op de bezette Westelijke Jordaanoever verdreven.

Hoewel op een heel andere schaal, zijn de Israëlische oorlogsmisdaden op de Westelijke Jordaanoever sinds 7 oktober in een stroomversnelling geraakt. Maar zelfs daarvoor was 2023 al een van de dodelijkste jaren als het gaat om het doden van Palestijnen door Israëlische strijdkrachten en kolonisten, en het dodelijkste jaar ooit voor Palestijnse kinderen op de Westelijke Jordaanoever. Sinds 7 oktober zijn meer dan 100 Palestijnen, waaronder kinderen, vermoord op de Westelijke Jordaanoever door Israëlische troepen en kolonisten. Terwijl het Israëlische beleid van willekeurige detentie en marteling al decennialang hoogtij viert, hebben dergelijke criminele praktijken na 7 oktober een afschuwelijke wending genomen die alleen te vergelijken is met de martelingen in de Abu Ghraib-gevangenis van de VS in Irak.

Uithongering als wapen

Het etnische zuiveringsplan van Israël is een uitdrukking van zijn “genocidale intentie”, zoals opgemerkt door prominente internationale geleerden, waaronder genocide-experts, evenals door Amerikaanse en Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Oxfam heeft recent een rapport uitgebracht dat het bewijs van Palestijnse organisaties bevestigt dat Israël “uithongering als oorlogswapen” gebruikt tegen burgers in Gaza. De Israëlische geleerde op het gebied van genocide Raz Segal heeft de situatie in Gaza beschreven als “een schoolvoorbeeld van genocide“, terwijl VN-deskundigen hebben opgeroepen tot het “voorkomen van genocide”.

Staten waaronder Zuid-Afrika en Algerije hebben de genocidale oorlog van Israël in Gaza veroordeeld tijdens het debat in de VN-Veiligheidsraad op 24 oktober. Andere staten hebben gewezen op systematische schendingen van het internationaal recht, waaronder oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door Israël tegen de Palestijnen.

“Met de totstandkoming van een relatie van onderdrukking is het geweld al begonnen. Nooit in de geschiedenis is geweld geïnitieerd door de onderdrukten…. Geweld wordt geïnitieerd door degenen die onderdrukken, die uitbuiten, die anderen niet als personen erkennen – niet door degenen die onderdrukt, uitgebuit en niet erkend worden.” – Braziliaanse filosoof Paulo Freire

Wapenstilstand dringend noodzakelijk

Het 75 jaar oude Israëlische regime van kolonisatie en apartheid, de hoofdoorzaak van het huidige geweld, moet worden aangepakt om een einde te maken aan alle geweld en om het Palestijnse volk zijn onvervreemdbare recht op zelfbeschikking te laten uitoefenen en vluchtelingen te laten terugkeren, zoals is vastgelegd in resolutie 194 van de AVVN. Een wapenstilstand in Gaza en het handhaven van het internationaal recht zijn een onmiddellijke noodzaak. Als Israël weigert, stelt de VN-deskundige op het gebied van huisvestingsrechten voor dat de AVVN “de zetel van Israël afneemt om een wapenstilstand te bewerkstelligen en [naleving] van het internationaal recht”, zoals het deed “in 1974 tegen apartheid in Zuid-Afrika.”

Deze update is een aanvulling op de URGENTE beleidsnota van 23 oktober, waarin de eisen van de Palestijnse burgermaatschappij uiteen worden gezet.

Doneren

BDS Nederland op Twitter