10 July 2014

Update Persbericht: Protest Zaterdag 12 Juli vanaf 15.00 uur “De Muur van Israel- 10 jaar later”

 Wegens grote belangstelling is de protestmanifestatie in overleg met de politie verplaatst naar het Spuiplein in Den Haag

 

  • Vanaf 15.00 uur een picketline met sprekers op het Spuiplein, organisatie: Nederlands Palestina Komitee

Sprekers, o.a. Khaled Hamad (Internationale Alliantie van Palestijnse gevangenen) , Sonja Zimmermann (NPK en docP), Falah Salha (Palestijnse Gemeenschap in Duitsland), Donya Yassine (Youth for Palestine) en Fatima Faid (Haagse Stadspartij), Lot van Baaren (ABVA KABO Werkgroep Palestina).
Muzikaal optreden door rap-artist Stryder.

  • Vanaf 16.30 uur demonstratieve tocht van het Spuiplein (via het Vredesplein)  naar het Centraal Station, organisatie: Youth for Palestine.

Dit protest vindt plaats nu de Gazastrook voor de zoveelste keer vanuit de lucht onder zwaar Israëlisch militair vuur ligt en troepenconcentraties erop lijken te wijzen dat Israel een grondoorlog voorbereidt. Dit komt neer op collectieve bestraffing en schending van de Conventie van Geneve. Dat kan zo niet langer doorgaan.

 

Achtergrond

de Muur van Israel- 10 jaar later

Op 9 juli is het 10 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag zijn Advisory Opinion uitsprak over de Israelische Muur op bezet Palestijns grondgebied. In het ICJ-Advies wordt de bouw van de Muur, evenals de bouw van de nederzettingen, bestempeld als illegaal, en een schending van de Vierde Conventie van Genève. Het ICJ oordeelde dat Israel de bouw onmiddellijk moest staken, bestaande structuren moest ontmantelen en de schade geleden door Palestijnen moest vergoeden. De internationale gemeenschap moet erop toezien dat dit gebeurt. In een VN-Resolutie hebben vele landen waaronder Nederland en de EU zich verplicht om dit te doen.

Vervolgens is er van de kant van de internationale gemeenschap niets gedaan. Zo kon Israel zijn bouwinspanningen voortzetten alsof er niets aan de hand was. Dat het er met Israel en de Palestijnen zo slecht voorstaat, is in niet geringe mate toe te schrijven aan het gegeven dat het Israel sinds jaar en dag wordt toegestaan internationale rechtsregels te schenden. De huidige crisis laat zien hoe urgent het is dat de internationale gemeenschap tot actie overgaat.

Omdat er niet tegen de politiek van Israel wordt opgetreden, hebben burgerorganisaties inmiddels wereldwijd het heft in eigen handen genomen door zich te scharen achter een in juli 2005 gedane oproep van ruim 100 Palestijnse NGOs om een campagne van boycot, desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israel te voeren, zolang dat land zich niet aan internationale rechtsregels houdt. De BDS-campagne biedt een handelingsperspectief aan al diegenen die van mening zijn dat er een antwoord moet volgen op de structurele schending van de internationale rechtsorde door Israel.

De organisaties samenwerkend in dit protest eisen niets minder dan sancties tegen Israel, opdat het de bezette gebieden geheel ontruimt en het ICJ Advies uitvoert. Daarmee kan een begin gemaakt worden aan rechtsherstel voor de Palestijnen.

Organisatoren: Het Nederlands Palestina Komitee, Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP), Al-Awda, de Palestijnse Gemeenschap in Nederland (PGN) , Stichting Israa, Het Palestijnse Huis, Youth for Palestine

Informatie:

Nederlands Palestina Komitee / docP: Sonja Zimmermann tel. 06 109 365 05

Youth for Palestine: Karim Boulidam 06 390 300 83

www.palestina-komitee.nl, www.docp.nl, www.israa.nl, www.palestijnsehuis.nl

BDS Nederland op Twitter