9 December 2020

Re: Verkopers van producten uit Israel krijgen brutale brief van DocP

De heer Dirk van Genderen publiceerde op 7 december op de website christelijknieuws.nl het artikel Verkopers van producten uit Israel krijgen brutale brief van DocP, over de brief die onze voorzitter Sonja Zimmermann stuurde naar de 180 consulenten van het Israel Producten Centrum. Hieronder haar repliek op dit artikel.

Protest van BDS Nederland bij IPC, december 2019

Geachte Dirk van Genderen,

Onlangs deden we een moreel appèl op de honderden IPC consulenten die verspreid over het hele land vanuit hun huiskamers IPC producten (m.n. wijnen en Dode Zee producten), aan de man brengen in een soort “Tupperware Party” systeem. Wij vroegen deze consulenten om niet weg te kijken van de mensenrechtenschendingen jegens de Palestijnen, en hun werkzaamheden voor het IPC te staken.

U heeft onze boodschap goed begrepen, getuige uw artikel in Christelijk Nieuws. Tegelijkertijd proeven wij verontwaardiging. U noemt onze brief aan de consulenten “brutaal en sluw”, en meent dat de brief ‘bedreigend” kan overkomen. U vraagt zich af hoe wij aan al die adressen zijn gekomen. Wel, dat is heel simpel, hier is de link. Iedereen zou hen kunnen schrijven.

U bent boos over de regels in mijn brief waarin (in uw woorden) “Israël als de kwaadaardige bezetter wordt afgeschilderd, die ‘nachtelijke razzia’s houdt en dagelijks onschuldige mensen neerschiet”. U zou over die regels niet boos moeten zijn, maar over het feit dat dit dag in dag uit gebeurt. Zoals de vijftienjarige Ali Abu Alia. die afgelopen vrijdag in Ramallah werd vermoord door een Israëlische soldaat, die hem met scherp in de buik schoot tijdens een demonstratie in zijn woonplaats.

Ook afgelopen maandagmorgen vroeg is er weer bloed gevloeid bij Israelische invallen op de Westelijke Jordaanoever (bron: Ma’an). Er zijn 11 Palestijnen aangehouden in vluchtelingenkampen in Qalandia en Dheisheh bij resp. Jeruzalem en Bethlehem. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn in Qalandia vier Palestijnen gewond geraakt, van wie drie in kritieke toestand verkeren.

In Issawiya (Oost-Jeruzalem) is Omar Ahmed Mahmoud in zijn oog geraakt door een ‘rubberkogel’ terwijl hij voor zijn huis stond.


Ook heeft een kolonist op 5 december geprobeerd de Ghetsemane-kerk in Jeruzalem in de fik te steken, door brandbare vloeistof over de houten kerkbanken uit te gieten. Hij is tijdig door Palestijnse omstanders in zijn kraag gepakt en overgedragen aan de politie.

Op 2 december werd, tijdens een ernstig incident bij checkpoint 300 ten noorden van Bethlehem tenminste 1 Palestijnse arbeider gedood en raakten er zes gewond toen zij overreden werden door een bus van de Israëlische busmaatschappij Egged. De bus vervoerde Palestijnse arbeiders op weg naar hun werk in Israël (bron: PNN).

Enzovoort, dit is in de bezette Palestijnse gebieden dagelijkse kost. En dan heb ik nog niet geschreven over het dagelijkse bulldozeren van Palestijnse woningen, en het lot van hele dorpen zoals Khirbet Humsa in de noordelijke Jordaanvallei, waarbij de 74 Palestijnse bewoners 10 minuten de tijd kregen om hun hele leven bijeen te rapen, waaronder 41 kinderen en hun pasgeboren lammeren, en natuurlijk het bedoeïenendorp Khan al Ahmar dat al jarenlang met verwoesting wordt bedreigd.

Waarom schreef ik een brief naar de consulenten? Omdat zij een helpende hand bieden bij het verkopen van de opbrengst van door Israel geroofde grond. Het onrecht dat Palestijnen met die landroof is aangedaan interesseert Christenen voor Israel niet. Gelukkig zijn er andere Christelijke groeperingen die dit denken afwijzen, en wèl oog hebben voor het onrecht dat Israel de Palestijnen aandoet.

Hebben wij hoop dat onze boodschap de consulenten zal bereiken? Natuurlijk! Er zijn immers steeds meer mensen die terugkomen van hun onvoorwaardelijke steun aan Israel, en daaronder zijn ook mensen van christelijke huize.

U bent daar ook bezorgd over, want u hoopt en bidt dat de consulenten hun overtuiging dat ze voor “een goede zaak” bezig zijn zullen behouden.

U schrijft  “De grootste zegen voor Israel is wanneer hun ogen open gaan voor de Messias, de Heere Jezus, Jeshua.” Maar wat gebeurt er volgens u met hen als hun ogen nièt voor de Messias open gaan, en ze gewoon hun joodse geloof willen houden?

Wellicht wilt u zich verontschuldigen voor deze zin “dat DocP onderdeel is van de wereldwijde BDS-beweging, het boycotten, discrimineren en sanctioneren van Israel.”

U verdraait hier willens en wetens de waarheid, immers u weet heel goed dat BDS staat voor Boycot, Desinvesteren en Sancties.

Misstaat het een schrijver in een Christelijk blad niet om bewust onwaarheden te verkondigen? Wellicht wilt u ook voor uzelf bidden, om zoiets voortaan achterwege te laten.

Mocht u nog twijfelen over de vraag of wij ertoe oproepen Israël te discrimineren, dan wijs ik u graag op een artikel op onze website waarin ertoe opgeroepen wordt Israel op dezelfde manier te behandelen wegens de bezetting van Palestijns gebied, als Rusland voor zijn bezetting van de Krim. Uiteraard steunen wij deze oproep tot gelijke behandeling. U ook?

Met vriendelijke groeten,
Sonja Zimmermann

 

Doneren

 

BDS Nederland op Twitter