2 June 2021

Roep Amsterdam uit tot anti-Apartheidstad: verbreek de samenwerking met Tel Aviv

Op woensdag 26 mei hielden wij met een groep van 20 activisten een protestactie bij de Stopera in Amsterdam. Door DENK en BIJ1 werden bij de beraadslaging die middag moties ingediend om Amsterdam tot anti-Apartheidstad uit te roepen, de samenwerking met Tel Aviv te verbreken (mede ingediend door SP) en om BDS-beleid in te voeren. De activisten wilden deze moties op deze manier kracht bij zetten.

Je/jouw organisatie kan de oproep aan de gemeente steunen door hier (googledoc) te tekenen. (zie hier voor Engels – géén googledoc)

Voormalig CIDI-directeur Naftaniël en het CDA namen het initiatief voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. Onder druk van de vele bezwaren uit de raad en vanuit de samenleving werd dit een kleinschaliger samenwerking en stelde de Amsterdamse gemeenteraad strikte voorwaarden: er mocht geen directe of indirecte connectie zijn met de bezetting, het nederzettingenbeleid of het militaire apparaat.

Al een jaar na de start in 2015 moest voormalig burgemeester  van der Laan concluderen dat dit niet gegarandeerd kon worden. De raad was het er over eens dat de voorwaarden niet alleen naar de geest, maar naar de letter moesten worden nageleefd. Voormalig wethouder Ollongren werd naar Tel Aviv gestuurd om deze garanties te zien krijgen. Echter zonder resultaat. In het op dit punt uiterst summiere verslag (p. 6-7) van de wethouder staat:  (wethouder) “Asaf Zamir wees op de rol van het Israëlische leger voor de veiligheid van de lokale bevolking….Tel Aviv meent dat van hen niet gevraagd kan worden om afstand te nemen van de nationale overheid – dat zou Amsterdam ook niet gepast vinden.” Er gingen geen alarmbellen af, de gemeente trok de stekker niet definitief uit deze samenwerking.

De nationale overheid, waar Tel Aviv onderdeel van is en geen afstand van wil nemen, voert een beleid van apartheid en onderdrukking. De wereld is er de afgelopen weken wederom getuige van geweest wat dat precies inhoudt. Het kan niet zo zijn dat het meedogenloze geweld zonder gevolgen voor Israël blijft. De blokkade, de bezetting, de apartheid en de onderdrukking gaan onverminderd door. Na het grove geweld in Oost Jeruzalem en de bombardementen op Gaza is de Israëlische staat nu met een harde crackdown bezig door honderden activisten die een rol speelden in het (vreedzame) verzet te arresteren, ook in Jaffa, dat onderdeel is van de gemeente Tel Aviv. Net als in Sheikh Jarrah, worden in Jaffa Palestijnse families bedreigd door huisuitzettingen omdat hun bezittingen in 1948 tot staatseigendom zijn verklaard.

Amsterdam heeft zichzelf uitgeroepen tot mensenrechtenstad en pretendeert dat mensenrechten een perspectief zijn waarmee het naar al zijn beleid kijkt. De samenwerking met Tel Aviv druist daar rechtstreeks tegenin. De apartheid en onderdrukking van Palestijnen zijn overal in het land een feit, ook in Tel Aviv.

Tijdens de ambtsperiode van voormalige burgemeester Ed van Thijn werd Amsterdam uitgeroepen tot anti-Apartheidstad als protest tegen de Apartheid in Zuid-Afrika. Amsterdam dient weer die voortrekkersrol op zich te nemen en zich uit te spreken tegen Apartheid. Dat begint met het verbreken van het samenwerkingsverband met Tel Aviv.

Ondertekenende organisaties:
DocP-BDS Nederland
EMCEMO
DIDF
Amsterdams Vredesinitiatief
Internationale Socialisten
Ontmoet Palestina
Breed Platform Palestina
BDS Amsterdam
Decolonize Groningen
HIJOS Nederland
Amsterdam City Rights
Staat van Beleg
International Platform of Jurists for East Timor
Vrouwen/mannen in het Zwart, Groningen
Communistische Jongerenbeweging (CJB) / www.voorwaarts.net
CDA Ledenberaad Midden-Oosten
Turkse Democratische Volks- en Jongerenvereniging Zaanstad
Alert Fonds voor Jongeren
Het Actiefonds
FFIPP Netherlands
Palestine Link
Aidoun Europe
Amsterdam United
Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina
Neighborhood Feminists
Palestina Komitee Rotterdam
Boycott from Within
Feminists Against Ableism
Amici di Zonca
Vrij Oost Timor
Dance with Pride
DWARS Amsterdam
VD AMOK

BDS Nederland op Twitter