14 December 2014

Video: Geen schending van mensenrechten in de bus

Op maandag 1 december verschenen actievoerders van het Breed Platform Palestina met spandoeken en verf in de Tempelierstraat om actie voeren tegen de mogelijke komst van busbedrijf EBS in Haarlem. EBS is de Pools-Nederlandse vestiging van het Israelisch busbedrijf Egged, dat verbonden is aan ernstige mensenrechtenschendingen in Palestina

Met gele verf werd de tekst “Geen plaats voor apartheid in de bus” geschilderd op één van de haltehavens. Met spandoeken werd de bezetting van Palestina door Israel veroordeeld en er werden flyers uitgedeeld aan de voorbijgangers. Daarna ging de groep in optocht met tromgeroffel naar het provinciehuis waar een petitie werd aangeboden aan gedeputeerde Post. Tenslotte werd de statencommissie Mobiliteit en Wonen bezocht, waar de Statenleden werden toegesproken om EBS niet toe te laten tot het openbaar vervoer in Haarlem/IJmond.

In de aangeboden petitie (die in een week tijd bijna 500 ondersteuners kreeg) wordt de provincie opgeroepen om onder geen beding te kiezen voor EBS als busvervoerder voor de komende 10 jaar. Het feit dat moedermaatschappij Egged het vervoer van kolonisten naar illegale nederzettingen in bezet gebied verzorgt en dat sommige bussen verboden zijn voor Palestijnen maakt dat EBS geld verdient aan mensenrechtenschending. Zou de provincie EBS aanwijzen als vervoerder dan handelt zij in strijd met de OESO-richtlijnen.

Volgens de OESO-richtlijnen moet een opdrachtgever die een product of dienst inkoopt zich ervan vergewissen dat nergens in de productieketen mensenrechten worden geschonden. Bovendien roept het ministerie van Buitenlandse Zaken op om geen zaken te doen met bedrijven die gelieerd zijn aan de bezetting van Palestina. Ook die richtlijn wordt dan overtreden.

EBS rijdt al bussen in Waterland. Die concessie werd gewonnen doordat EBS ver onder de prijs had ingeschreven en nu flink in de bussen heeft geschrapt om niet te veel verlies te lijden. Die ervaring met EBS zou al voldoende reden moeten zijn om het bedrijf niet meer te willen. Half december wordt bekend gemaakt welke vervoerder de komende 10 jaar in Haarlem en IJmond mag rijden. Als het toch EBS zou worden zijn meer acties te verwachten.

BDS Nederland op Twitter