14 June 2013

Vierde nationale BDS conferentie, Bethlehem 8 juni 2013

Vierde Palestijnse BDS conferentie: ‘Iedereen in deze zaal kan iets doen. Stop met het kopen van Israëlische producten’

Door: Steffie van Gils

Stop met het normaliseren van relaties met Israël, was de boodschap tijdens de vierde nationale BDS conferentie in Bethlehem University. “BDS is succesvol, en we groeien.” Maar: “De Palestijnse markt is nog steeds de grootste afnemer van Israëlische producten.”

fourth bds conference bethlehem

foto: electronicintifada.net

“Verregaande normalisatie is bedreigend”, introduceert dr. Islah Jad (PACBI, Jeruzalem) de discussie over normalisatie. “Zeker nu het zich buiten de politieke arena uitbreidt naar de culturele, economische en academische wereld.” Normalisatie heeft betrekking op samenwerkings- of handelsrelaties met Israël, waarbij het feit dat Israël een bezettingsmacht is, wordt genegeerd of verzwegen.

BDS streeft ernaar deze normalisatie een halt toe te roepen.

 De meest zichtbare vorm van normalisatie is handel, zegt econoom Yousef Abd Al-Haq. “Iedereen draagt bij aan economische normalisatie door te handelen met Israël, zowel de Arabische landen als de rest van de wereld.” Maar hij wijst vooral op de rol van de Palestijnse markt. “De grootste afnemer van Israëlische producten

is de Palestijnse markt. De afgelopen acht jaar steeg het percentage goederen dat we uit Israël importeren tot maar liefst 75 procent”, zegt Al-Haq. Sinds de bezetting van de Palestijnse gebieden in 1967 wordt de handel volledig gecontroleerd door Israël. Daardoor zijn Israëlische goederen de enige die zonder restricties beschikbaar zijn. Toch denkt Al-Haq dat boycot nuttig is. “Als er de laatste jaren verzet was geweest tegen de economische normalisatie, zou het percentage Israëlische goederen op de Palestijnse markt de helft minder zijn. Daar ben ik van overtuigd.”

‘BDS succesvol’

Na een korte pauze is er de mogelijkheid vragen te stellen aan Taisir Khaled (PLO), Omar Barghouti (medeoprichter van de culturele tak van het Palestijns BDS-comité BNC) en minister van Economie Jawad Naji. Barghouti spreekt over het succes van

BDS. “We zijn nu acht jaar actief, en we groeien.” Dat is te zien aan de opkomst, die significant hoger s dan bij voorgaande conferenties, en de veelheid aan invloedrijke Palestijnse sprekers. Barghouti noemde ook de vele steun die uit het buitenland komt. Zo dankt hij voormalig aartsbisschop Desmond Tutu en muzikant Roger Waters voor de videoboodschappen die ze speciaal voor de conferentie hadden opgenomen, maar ook wetenschapper Stephen Hawkins, die zichzelf onlangs achter de standpunte

n van BDS schaarde.

Minister Jawad Naji oogst minder succes met zijn korte toespraak. Een bezoeker beschuldigt de Palestijnse Autoriteit ervan de hoofdschuldige te zijn van de normalisatie met Israël. De discussie mondt uit in een scheldpartij, waarop de minister boos vertrekt. De man die commentaar leverde op de minister, werd late

r buiten het universiteitsterrein tot bloedens toe geslagen door een groepje mannen. Leden van de presidentiële garde in burger, zeiden omstanders. Dit kon niet door de politie worden bevestigd. Jammer genoeg overschaduwde dit incident de berichtgeving over de conferentie in de Palestijnse pers.

‘Zelf verantwoordelijkheid nemen’

Hoewel veel Palestijnen het (in stilte) eens zijn met de man, wijzen meerdere sprekers op de eigen verantwoordelijkheid. “Het is makkelijk met je vinger te wijzen naar politici”, zegt onder andere Zaid Shuaibi van het BNC. “Maar iedereen in deze zaal kan er iets tegen doen: koop geen Israëlische producten.” Shuaibi gaat in op een andere vorm van normalisatie: Israëlische (maar ook internationale) organisaties die gezamenlijke jongerenactiviteiten op touw zetten. “Ieder jaar worden Palestijnse jongeren uitgenodigd voor zomerkampen, muziekprojecten en andere activiteiten waar ze ‘bruggen leren bouwen’ met Israëlische leeftijdsgenoten.” Vaak goedbedoelde acties, vervolgt hij, maar ze maken meer kapot dan dat ze helpen. “Er wordt gewezen op de overeenkomsten tussen beide volken. Maar het feit dat een deel van hen op zal groeien tot bezetter en een deel van het tot de bezette, wordt daarbij volledig buiten beschouwing gelaten.”

Tips voor BDS wereldwijd

De conferentie wordt afgesloten met een serie workshops, waarin deelnemers tot oplossingen proberen te komen voor een aantal uitdagingen waar de beweging momenteel voor staat. Eén daarvan is: hoe kan BDS op internationaal niveau een breder publiek bereiken? Bezoekers uit elf verschillende landen delen hun ervaringen, tips en initiatieven met elkaar. Ze komen met een aantal voorstellen, die door alle aan BDS gelieerde organisaties kunnen worden gebruikt:

  • Verenig de vele actiegroepen die naar dezelfde doelen streven onder de naam BDS. Dit voorkomt verwarring, en maakt het gemakkelijker een vuist te maken;
  • Zoek meer samenwerking met lokale scholengemeenschappen met betrekking tot hun curriculum. Ook anno 2013 geven veel schoolboeken nog een vertekend beeld van de geschiedenis van Palestina, wisten deelnemers uit eigen ervaring. Accurate informatie op jonge leeftijd voorkomt onwetendheid later;
  • Met betrekking tot berichtgeving in media: zorg ervoor dat je concrete voorbeelden en heldere taal gebruikt. Maak een term als  ‘de bezetting’ concreet, bijvoorbeeld door uit te leggen op welke manier de muur het dagelijks leven van Palestijnen beïnvloedt;
  • Ontdek voor welk taalgebruik je publiek gevoelig is. In Zuid-Afrika raakt de term ‘Apartheidsstaat’ een open zenuw, in Zwitserland zijn mensen gevoeliger voor het argument dat Israël internationale wetgeving schendt;
  • Wanneer het gaat over boycot van producten: leg uit tegen welk bedrijf je actie voert en waarom. Wees ook hier zo concreet mogelijk: wat kunnen mensen doen?
  • Maak een informatiepakket waar alle gelieerde organisaties gebruik van kunnen maken. Dit kan bestaan uit een aantal ‘frequently asked questions’, maar kan bijvoorbeeld ook een database of forum zijn waar ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.

De conferentie werd georganiseerd door The Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC). Kijk voor meer informatie op www.bdsmovement.net.

BDS Nederland op Twitter