8 November 2017

VN-rapporteur over Israël: tijd voor sancties

Michael Lynk is een Canadese hoogleraar in de rechtswetenschappen en gespecialiseerd in de mensenrechten. Hij is sinds 2016 tevens voor de Verenigde Naties speciale rapporteur. Voluit: “Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory”. Lynk laat nu van zich horen met een rapport over de behandeling van de Palestijnen in de bezette gebieden. Professor Lynk draait er niet omheen en daarom zijn zijn conclusies interessant en daarom wordt hij ook hard aangevallen. Natuurlijk door Israëlische media die hem dingen in de mond leggen die hij niet heeft gezegd (Jerusalem Post: “Maak van Israël een pariastaat”). Maar ook door Nikki Haley, de VN ambassadeur van Amerika. Haar land was “deeply disturbed” door de uitspraken van de VN rapporteur, ook voor zijn steun aan een “economic and academic boycott” of Israel.

Laten wij hopen dat Lynk stand houdt onder deze campagne die duidelijk onderling is afgestemd door Israël en zijn trouwe baas Amerika. Wat zei de rapporteur? “De wereld is te passief ten aanzien van de bezetting.” En: “De duur van deze bezetting is zonder precedent en kent zijn gelijke niet in de wereld van vandaag”, “Israël heeft Gaza teruggedreven naar de donkere Middeleeuwen”. Er kleeft volgens Lynk ook “een smet op het juridische framework van de wereldgemeenschap” (ofwel: het internationaal recht), omdat andere landen de bezetting als normaal zijn gaan behandelen en niets hebben ondernomen om Israels “bij uitstek koloniale ambities” te weerstaan. Hij wijst ook op het aparte recht voor joodse kolonisten en niet-joden in de bezette gebieden: Israelisch recht respectievelijk militair recht.

Dergelijke uitspraken staan natuurlijk garant voor luid protest uit Israel en Washington. Deze keer klinken de protesten extra schril en dat komt door een toevoeging van Lynk tijdens zijn persconferentie. Hij pleitte voor externe druk op Israel, geleidelijk oplopend:  “… if the international community took “unified actions on an escalating basis” to declare the occupation illegal and demand Israel’s withdrawal, Israel would respond” (Mondoweiss). En dan komt het, hij pleit openlijk voor sancties: “That means sanctions.

Israel is very dependent upon trade with the outside world, it’s very dependent upon its market with the United States, it’s very dependent upon its market with Europe“.

Lynk ging verder en sprak over mogelijkheden zoals het invoeren van een visumplicht voor Israeliers en het stoppen van economische bevoordeling via het Associatie Akkoord tussen Israel en de Europese Unie, het stoppen van militaire en academische samenwerking: “If there was an understanding that all of a sudden Israelis wanting to travel abroad needed to have visas, if all of a sudden Israel wasn’t going to get preferential trading agreements with the EU. If all of a sudden, the many and multitude of forms of military or economic cooperation or academic cooperation with Israel were now going to come to an end as long as Israel continued that,  I think you’d begin to see a sea-change in the attitude of ordinary Israelis and in the attitude of the Israeli government….”

Tot slot had de VN rapporteur nog een uitsmijter: “Every journey of 1000 miles begins with a single step.”

de redactie

 

BDS Nederland op Twitter