11 December 2014

Ziad Abu Ein sterft na 35 jaar strijd. EU schrikt. Houdt de EU wakker.

PERSBERICHT

Het bestuur van de stichting Diensten Onderzoek Centrum Palestina, DocP heeft met ontsteltenis kennis genomen van de dood van Ziad Abu Ein, minister van de Palestijnse Autoriteit (PA). Ziad Abu Ein stierf op 10 december tijdens een confrontatie met het Israëlische leger in de buurt van Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Abu Ein was binnen de PA het hoofd van de Commissie tegen de Muur en de Nederzettingen. Volgens ooggetuigen is er excessief geweld tegen de 55-jarige Abu Ein gebruikt. Hij nam deel aan een vreedzame demonstratie in bezet gebied tegen Israëlische nederzettingen.

DocP ziet deze gebeurtenis als een onderdeel van het toenemende Israëlische geweld in de bezette gebieden sinds mei van dit jaar. Dat geweld vindt plaats tegen de achtergrond van opruiing door leden van de Israëlische regering en uitlatingen die pleiten voor annexatie van grote delen van de beoogde Palestijnse staat..

DocP constateert dat de Europese vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken Mogherini in eerste instantie adequaat reageerde door de berichten over excessief gebruik van geweld ‘extremely worrying’ te noemen en op te roepen tot een onmiddellijk en onafhankelijk onderzoek. De gebeurtenissen bij Ramallah betekenen volgens DocP echter ook dat de EU zijn aarzelende houding tegenover economische drukmiddelen tegen Israël moet omzetten in een krachtig beleid. Dat beleid zal een ban op importen uit de nederzettingen en het opschorten van het Associatieverdrag met Israël moeten inhouden.

Volgens mededeling van PA-woordvoerder Jibril Rajoub (Maan News, 11 december) heeft de PA besloten om alle vormen van veiligheidssamenwerking met Israël te beeïndigen. DocP is van mening dat het stopzetten van die samenwerking een voorwaarde is voor een Palestijnse vertegenwoordiging die zich onafhankelijk van Israël kan opstellen en zo de belangen van alle Palestijnen kan behartigen. DocP is van mening dat de EU de PA daarin moet steunen.

DocP roept de Nederlandse regering op om zich in de Europese raad in te zetten voor sancties en andere drukmiddelen tegen Israël ten einde het voortdurende geweld tegen de Palestijnen stop te zetten en de illegale bezetting en kolonisatiepolitiek te beëindigen.

 

Bestuur DocP, 11 december 2014

 

Contact: Benji de Levie (voorzitter),  06 5333 68 63

BDS Nederland op Twitter