17 January 2024

De reactie van het Palestijnse middenveld op verdragsstaten die beweren de genocidezaak tegen Israel van Zuid-Afrika bij het ICJ niet te kunnen steunen om hun rol als “bemiddelaars” te beschermen

Het Palestijnse maatschappelijk middenveld waarschuwt staten die aarzelen om Zuid-Afrika’s ICJ-aanklacht te steunen onder het mom van ‘bemiddelaars’: jullie verzaken je wettelijke verplichting. Eerlijke bemiddelaars houden zich aan de rechtsorde en internationale principes en moeten een einde maken aan de #GazaGenocide.

De Palestijnse bevolking heeft alle staten opgeroepen de Zuid-Afrikaanse ICJ-zaak, waarin Israël wordt aangeklaagd voor genocide tegen 2,3 miljoen Palestijnen in de bezette en belegerde Gazastrook, te steunen.
Het Palestijnse Anti-apartheid Coördinatiecomité (PAACC), bestaande uit de Anti-Apartheidsafdeling van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), de BDS-beweging, de Palestijnse Mensenrechtenorganisatie Raad (PHROC) en het Palestijnse NGO-netwerk (PNGO), herinnert alle verdragsstaten aan hun wettelijke verplichting om niet alleen “maatregelen te nemen om genocide te voorkomen”, maar ook “om de misdaad van genocide te bestraffen, onder meer door het invoeren van relevante wetgeving en de daders te straffen.”

Elke staat die deze ICJ-rechtszaak niet steunt met het excuus “hun status als bemiddelaar” tussen Israëlische en Palestijnse partijen te willen verdedigen, verzaakt daarmee zijn wettelijke verplichtingen onder het Genocideverdrag om genocide te voorkomen.

Daarbij is het bemiddelen tussen de plegers van genocide en degenen die eraan onderworpen worden, pas relevant als de genocide eenmaal is gestopt. Enige serieuze bemiddelingspoging handhaaft de rechtsorde en baseert zijn daden op het internationaal recht. Voor een eerlijke bemiddeling moet er eerst een onmiddellijk einde komen aan Israëls genocidale bloedbaden en uithongering van de Palestijnen in Gaza.

Het enige wettelijk en moreel juiste standpunt dat een staat kan innemen is het steunen van de Zuid-Afrikaanse eis dat het Internationaal Strafhof voorlopige maatregelen uitvaardigt om de agressie te stoppen, humanitaire hulp toe te laten tot Gaza en de systematische en gedwongen verplaatsingen te stoppen en terug te draaien. Niets anders is zo belangrijk.

Het stoppen van de Amerikaans-Israëlische genocide is niet alleen van levensbelang om honderdduizenden Palestijnse levens te redden. Het is ook een absolute noodzaak om het internationaal recht te redden en de mensheid te behoeden voor een tijdperk van het “recht van de sterkste” waarin Israël, gesteund door het koloniale Westen, de wereld meesleept. Dat brengt vrede en veiligheid voor alle volken en landen wereldwijd in gevaar.

BDS Nederland op Twitter