13 January 2022

Mailactie: Kabinet, maak de stopzetting van steun aan UAWC ongedaan! Straf de bezetter en niet de bezette bevolking!

English

Doe mee aan een E-mail actie om te protesteren tegen het schandalige besluit van het uitgaande derde Kabinet-Rutte vorige week woensdag om de steun aan de Palestijnse landbouw ontwikkelingsorganisatie UAWC stop te zetten!

Israël-lobby organisaties in binnen- en buitenland hebben de Nederlandse regering jarenlang onder druk gezet om de subsidiering van deze belangrijke NGO, die de Palestijnse boerenbevolking in het bezette Palestijnse gebied technisch en beroepsmatig ondersteunt en ook weerbaar maakt tegen Israëlische landroof en kolonisatie, te staken. Daarbij werden de vermeende banden van het UAWC met de als terroristisch bestempelde PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina) als voorwendsel gebruikt.

Van meet af aan was eigenlijk al duidelijk dat er geen werkelijke grond voor deze beschuldiging bestond, maar toch liet toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag zich overhalen om daar een nieuw onderzoek naar te laten verrichten. Dit onderzoek, dat eind vorig jaar werd afgerond, toonde voor de zoveelste keer aan dat er geen organisatorische en financiële banden tussen de UAWC en de PFLP bestonden.

Maar wat zegt het kabinet? Dat uit dit onderzoek wel blijkt dat individuen binnen de UAWC banden met de PFLP hebben! Alsof deze individuen privé niet het recht op vrije meningsuiting, vereniging en vergadering genieten Lees daarover hier meer.

Ons kabinet gaat hier op een schandalige manier mee in de drogreden van terrorisme die de Israëlische bezetter als voorwendsel hanteert om het Palestijnse maatschappelijk middenveld krachteloos te maken ten aanzien van haar beleid van landroof, kolonisatie en etnische zuivering van grote delen van de Westelijke Jordaanoever. Het UAWC zelf gaf hier vorige week al onmiddellijk een krachtige reactie op, waarin het onze regering ervan beschuldigde de Palestijnse samenleving in de steek te laten

Het PNGO Network, de grootste coalitie van Palestijnse maatschappelijke- en ontwikkelingsorganisaties waartoe de UAWC behoort, heeft vandaag uitgeroepen tot een actiedag om voor die NGO, maar daarmee ook voor het Palestijnse maatschappelijke middenveld in het algemeen, in de bres te springen. (zie ook: https://rightsforum.org/nieuws/nederlands-besluit-is-aanval-op-palestijnse-civil-society/.

Het roept ons allen op om het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken aan te schrijven om dit onethische besluit terug te draaien. Laat het kabinet ophouden met het tevreden stellen van de Israëlische bezetter en kolonisator door de Palestijnse samenleving in de steek te laten! Laat het in plaats daarvan deze bezetter nu eens werkelijk ter verantwoording roepen door daar maatregelen tegen te treffen, in plaats van tegen zo’n waardevolle Palestijnse humanitaire organisatie! Schrijf de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan:

Draai het ongegronde kabinetsbesluit om subsidie aan UAWC te beëindigen terug!

Geachte heer/mevrouw,

Ik spreek mijn scherpe afkeuring uit over het kabinetsbesluit om de subsidie voor de Palestijnse landbouworganisatie UAWC te beëindigen. Dat besluit is ongefundeerd en zelfs in tegenspraak met het door het kabinet zelf ingestelde onderzoek naar mogelijke banden tussen UAWC en de PFLP. De moeite die het kabinet heeft gedaan om in het onderzoek alsnog een aanknopingspunt te vinden dat het besluit zou kunnen legitimeren is beschamend.

Met het besluit verleent het kabinet gevaarlijke rugwind aan de afbraak van het Palestijnse maatschappelijk middenveld door Israël. Niet alleen de overige donoren van UAWC, ook die van andere Palestijnse ngo’s zullen in verhevigde mate als ‘financiers van terrorisme’ verdacht worden gemaakt en onder druk worden gezet. Tegelijkertijd zal de Haagse capitulatie voor die druk door Israël worden uitgebuit bij het ontmantelen van de zes ngo’s die het in oktober 2021 op de terrorismelijst heeft gezet.

De Palestijnse ngo’s spelen een onmisbare rol in het beperken van de schade van Israëls bezettingsregime voor de Palestijnse bevolking. Het offensief tegen hen vereist een scherp en principieel tegengeluid. Den Haag, de internationale Hoofdstad van Vrede en Recht, heeft daarbij een voorbeeldrol.

Ik roep u met klem op de bescherming van de mensenrechten waarop Nederland zich laat voorstaan serieus te nemen en in de praktijk te brengen. Verleen de Palestijnse ngo’s de steun die zij nodig hebben en stel alles in het werk om het beschamende en gevaarlijke kabinetsbesluit terug te draaien.

%%your signature%%

843 signatures

Share:

     

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dam)
Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Geachte dames en heren,

Ik spreek mijn scherpe afkeuring uit over het kabinetsbesluit om de subsidie voor de Palestijnse landbouworganisatie UAWC te beëindigen. Dat besluit is ongefundeerd en zelfs in tegenspraak met het door het kabinet zelf ingestelde onderzoek naar mogelijke banden tussen UAWC en de PFLP. De moeite die het kabinet heeft gedaan om in het onderzoek alsnog een aanknopingspunt te vinden dat het besluit zou kunnen legitimeren is beschamend.

Met het besluit verleent het kabinet gevaarlijke rugwind aan de afbraak van het Palestijnse maatschappelijk middenveld door Israël. Niet alleen de overige donoren van UAWC, ook die van andere Palestijnse ngo’s zullen in verhevigde mate als ‘financiers van terrorisme’ verdacht worden gemaakt en onder druk worden gezet. Tegelijkertijd zal de Haagse capitulatie voor die druk door Israël worden uitgebuit bij het ontmantelen van de zes ngo’s die het in oktober 2021 op de terrorismelijst heeft gezet.

De Palestijnse ngo’s spelen een onmisbare rol in het beperken van de schade van Israëls bezettingsregime voor de Palestijnse bevolking. Het offensief tegen hen vereist een scherp en principieel tegengeluid. Den Haag, de internationale Hoofdstad van Vrede en Recht, heeft daarbij een voorbeeldrol.

Ik roep u met klem op de bescherming van de mensenrechten waarop Nederland zich laat voorstaan serieus te nemen en in de praktijk te brengen. Verleen de Palestijnse ngo’s de steun die zij nodig hebben en stel alles in het werk om het beschamende en gevaarlijke kabinetsbesluit terug te draaien.

Hoogachtend,

BDS Nederland op Twitter