20 July 2020

Op Hebron-wijn mag geen ‘Israël’ staan. Twee maten?

Christenen voor Israël is boos op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Samen met SGP en de Christen Unie. Israël ligt weer onder vuur! Er wordt met twee maten gemeten! Dat denken wij ook. Wij leggen uit waarom.

Vier gebieden als voorbeeld ‘twee maten’?

De NVWA controleert op naleving van Europese en Nederlandse regels als het gaat om producten die uit de bezette gebieden komen: daar mag niet ‘Israël’ op staan. Oneerlijk, zegt Christenen voor Israël want als Nederland/Europa andere landen die ook gebieden bezet houden niet aanpakt, dan Israël ook niet! Het Israël Producten Centrum, SGP, Christen Unie, rabbijn Jacobs en het Reformatorisch Dagblad noemen allemaal dezelfde voorbeelden: Westelijke Sahara, Noord-Cyprus, Tibet en de Krim. Wij lopen die vier probleemgebieden hier eens langs.

 1. Westelijke Sahara: bezet door Marokko

Deze bezetting baart ons al langer zorgen: Nu de kwestie van de Westelijke Sahara blijkbaar ook Christenen voor Israël dwars zit, zouden wij samen iets kunnen leren van een uitspraak van de Europese rechter. Namelijk wat betreft het geld verdienen aan omstreden kustgebieden.

Het visserijverdrag dat de Europese Unie en Marokko in 2006 sloten is – zo zegt de rechter – niet van toepassing op het stuk oceaan ten westen van de Westelijke Sahara. Dat gebied is geen onderdeel van Marokko, dat er volgens het internationaal recht daarom geen afspraken over mag maken.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald in een zaak die was aangespannen door de Western Sahara Campagne. Een bittere pil voor de bezetter (Marokko). Zouden wij zo’n juridische weg niet kunnen bewandelen voor wat betreft de olie- en gasvoorraden voor de kust van de Gazastrook? Het zou een bittere pil zijn voor Israël maar ja … twee maten?

 1. Noord-Cyprus: bezet door Turkije

Turkije bezet al tientallen jaren een deel van het eiland Cyprus. De ‘Turkse Republiek van Noord-Cyprus’ wordt niet erkend door Nederland of de Europese Unie, net als de annexatie van bezette gebieden als Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte en ook de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Laten Christenen voor Israël en BDS Nederland daar samen hun tevredenheid over uitspreken want hier wordt gelukkig niet met twee maten gemeten.

 1. Tibet: bezet door China

China is in tegenstelling tot Israël een wereldmacht. Het is bovendien economisch niet afhankelijk van Nederland/Europa. Toch moeten wij niet passief zijn ten aanzien van de mensenrechtenschendingen in Tibet. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV/China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa, juni 2019) doet onder andere deze aanbevelingen:

 • Bepleit een update van de EU-China-strategie (2016) die wensen en eisen ten aanzien van China strategisch vertaalt in termen van ‘rode lijnen’ en potentiële drukmiddelen; bepleit tevens de oprichting van een kennisnetwerk China binnen de nieuwe Europese Commissie.
 • Bepleit dat op buitenlandpolitiek terrein dwarsliggende lidstaten gebruik maken van ‘constructieve onthouding’ in plaats van hun veto; overweeg in laatste instantie om – naast specifieke acties met groepen van gelijkgezinde lidstaten – mensenrechten verklaringen van ‘allen minus één’ (bijvoorbeeld Hongarije; red.) uit te brengen, opdat de Europese Unie haar politieke gewicht toch kan doen voelen.

Het eerste voorstel zou de EU ook op Israël kunnen toepassen. Het tweede mag wat ons betreft snel worden ingevoerd, dan zou de discussie binnen de EU over de op handen zijnde annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever wat minder stroperig verlopen. Niet met twee maten meten, vindt BDS Nederland.

 1. Krim: bezet door Rusland

De EU heeft met steun van Nederland onderstaande economische sancties ingesteld tegen Rusland.

 • Kapitaalmarktrestricties tegen een aantal Russische staatsbanken en 8 grote Russische staatsbedrijven in de olie- en defensiesectoren.
 • Exportverbod voor wapens en gerelateerde producten. Ook gerelateerde technische en financiële ondersteuning en diensten zijn verboden.
 • Importverbod voor wapens en gerelateerde producten uit Rusland.
 • Exportverbod voor producten en technologieën voor tweeërlei gebruik als de goederen geëxporteerd worden naar militaire eindgebruikers of bestemd zijn voor militair eindgebruik.
 • Exportverbod voor bepaalde apparatuur, technologie en dienstverlening voor diepwaterolie-exploratie en –productie, Arctische olie-exploratie en –productie en schalieolieprojecten in Rusland.
 • Sancties tegen onder andere Russische personen, die actief hebben meegewerkt aan de illegale annexatie van de Krim en de destabilisering van Oost-Oekraïne.

Volgens Christenen voor Israël, Reformatorisch Dagblad etc. is de Krim-kwestie blijkbaar goed vergelijkbaar met de Westelijke Jordaanoever. Als CvI dat vindt, waarom dan geen pleidooi dat alle landen die in strijd met het internationaal recht gebieden bezet houden, door de EU net als Rusland met sancties worden belegd. Dat zou overigens verder gaan dan alleen maar controle op etiketten die niet deugen. Nu komt Israël dus verhoudingsgewijs goed weg.

Nog even voor de volledigheid: hoewel BDS Nederland zich richt op de rechteloosheid van de Palestijnen, komen op onze site andere bezettingssituaties geregeld langs. Zie hier (Krim), hier (Westelijke Sahara), hier (id.), hier (id.) en nog meer.

Niet met twee maten meten!

De redactie

Foto: Eerlijk product uit Hebron (bron)

BDS Nederland op Twitter