17 October 2020

Steun het Europese samenwerkingsverband voor Palestijnse rechten, ECCP

De ECCP, European Coordination of Committees and Associations for Palestine, is het Europese samenwerkingsverband van 45 organisaties die zich inzetten voor Palestijnse rechten en voert campagne op onderwerpen die niet op nationaal maar op Europees niveau worden besloten en geregeld. Deze campagnes behelzen bijvoorbeeld opschorting van het EU-Israel associatieverdrag,  het stoppen van Europese financiering van Israels militaire industrie via onderzoeksprogramma’s als Horizon 2020, het beëindigen van de inzet  van Israelische killerdrones door EU-grensbewakingsdiensten  in het Middellandse Zeegebied tegen migranten en vluchtelingen, voor een verbod op zakendoen met illegale nederzettingen enzovoort.

DocP-BDS Nederland is eveneens bij de ECCP aangesloten en neemt actief deel aan de planning en uitvoering van haar campagnes en lobby richting het Europees Parlement en EU-beleidsinstellingen als de Europese Commissie.

Dit belangrijke Europese campagne- en lobbywerk ten behoeve van de rechten van de Palestijnen vergt tijd, energie en ook geld. De ECCP kan uw donatie daarvoor zeer goed gebruiken. Door dit Europese samenwerkingsverband financieel te steunen levert u een waardevolle en broodnodige bijdrage aan de inzet op EU-niveau voor de strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor het Palestijnse volk. Klik hier: Doneer aan de ECCP!, en de rest wijst zich van zelf!

 

BDS Nederland op Twitter